2011-02-13

NORDISK-KATOLSKA KYRKAN NU OCKSÅ I SVERIGE

Kyrkliga Betraktelser har tidigare skrivit om det norska kyrkosamfundet den Nordisk-katolske kirke. NKK är ett ovanligt seriöst samfund med en ekumenisk profil och utifrån Rom helt erkända ämbeten och sakrament, tillika en norsk provins inom The Polish National Catholic Church. En nyhet för svensk del är att NKK nu är på god väg att etablera sig i Sverige.

Om detta kan vi nu läsa på den svenskspråkiga bloggen Nordisk Katolska Kyrkan, där vi bland annat får veta att en församling bildats i Stockholm under namnet Gudsmoderns beskydd. Under våren kommer en kyrkoherde och diakon tillsättas. Kyrkliga Betraktelser lär återkomma i ämnet.

23 kommentarer:

Lärjungen sa...

Det sägs i länken att PNCC är en utbrytarkyrka som skiljer sig teologiskt på flera sätt i förhållande till Rom. Vilka sätt är detta? Helgonen, påvens ofelbarhet, mässoffret? Någon hake måste det ju vara då man vill etablera sig fär RKK redan finns.

Kyrkliga Betraktelser sa...

Man skiljer sig från Rom i frågan om påvens ofelbarhet och prästcelibatet. I frågorna om helgonen och mässoffret är man fullt katolska.

NKK sa...

Helt rätt konstaterat av 'Kyrkliga betraktelser' och roligt att vår uppstart uppmärksammas. För att förtydliga, så är det alltså inte ett rent 'norskt' samfund. NKK betyder just 'Nordisk Katolska Kyrkan' och är sedan 1999 en provins av PNCC, den Polska Nationella Katolska Kyrkan i USA och Canada, tidigare en del av den gammalkatolska Utrecht-unionen som man lämnade när denna gick i radikal liberal riktning och bl a började viga kvinnliga präster. PNCC har mkt goda relationer med både Rom och Konstantinopel och i de länder man är verksamma, f n USA, Canada, Italien, Tyskland, Norge (och då snart Sverige), så har man ämbetsgemenskap med Rom, nattvardsgemenskap och vissa sakrament gemensamma. NKK är därför fullt ut katolska, teologiskt i stort sett såsom Rom var före Vaticanum I. Dock kräver man inget celibat för präster. NKK har regelbunden kontakt med de ortodxa och kallar sig också västligt ortodoxa, då man ju delar teologin med de östliga kyrkorna, fast man i stort använder en västlig rit - i kort en brokyrka mellan öst och väst. De flesta, men inte alla, präster och diakoner i NKK kommer från den högkyrkliga rörelsen i Norska Kyrkan och har reordinerats av biskopar från PNCC som katolska präster. De är alltså inte längre på något sätt 'protestantiska' i sin teologi, även om man vårdar det nordiska och evangeliska arvet, som i psalmer etc. I och med att en biskop för NKK vigs i år av katolska biskopar från PNCC i USA, blir NKK en självständig kyrka som har full ämbets- och sakramentsgemenskap med PNCC och alltså även med Rom. Med Guds hjälp vigs både präst, diakon och subdiakon i Sverige i höst av den nya biskopen i NKK och då startar regelbunden gudstjänst- och studieverksamhet i Stockholm. Till en början, liksom det var i Norge, kommer vårt nattvardsbord att vara öppet för alla döpta, d v s även svenskkyrkliga och vi kommer att använda oss av både den tridentinska mässan (på svenska)men även av Chrysostomosliturgin och en variant av den klassiska svenska högmässan. Men titta som sagt på vår blogg för mer info

Ortodoxt sinnad önsketänkare sa...

De verkar ju vara en närmast ortodox kyrka, som inte vill stå under något nuvarande ortodoxt patriarkat, utan ser sig tillhöra Roms patriarkat, även om man inte är överrens med det!?

Tänk om Romersk katolska kyrkan och protestanterna kunde lära sig något här!

Simon sa...

Öppet nattvardsbord? Det rimmar illa med katolsk teologi och kan ju knappast främja relationerna med ortodoxa och romersk-katolska kyrkan?

NORDISK KATOLSKA KYRKAN sa...

Amen!

NORDISK KATOLSKA KYRKAN sa...

Ja, eller inte amen till det sista inlägget då, utan det näst sista...
Likt NKK i Norge kommer vi en tid (biskopen bestämmer hur länge) som en ekumenisk gest, att ha nattvardsbordet öppet för alla döpta kristna (för att markera att dopet är gemensamt och det som leder till Nattvarden), förutsatt att man delar Kyrkans tro på Kristi realpresens och efter ett samtal med ansvarig präst. Med tiden (som det nu är i NKK Norge) kommer naturligtvis Nattvardsbordet att reserveras för NKK:s medlemmar, samt naturligtvis andra katoliker och de ortodoxa, enligt regleringarna i 'Code of Canon Law', can 844 §2-3, som är det som gäller i Roms patriarkat.

Kyrkliga Betraktelser sa...

Simon: "Öppet nattvardsbord? Det rimmar illa med katolsk teologi och kan ju knappast främja relationerna med ortodoxa och romersk-katolska kyrkan?"

Simon, nu är du bara avundsjuk! =)
Skämtåtsido: som jag förstår det av det NKK skriver är nog denna praxis att betrakta som en förlängd dispens, och sådant har ni ju i Rom också.

nordisk-katolsk sa...

tack, det var det ord jag letade efter, 'förlängd dispens', och alltså ingen regel som för alltid kommer att gälla. dessutom kommer vi även under dispenstiden att vara noga med till vilka vi delar ut nattvarden, d v s att de måste vara döpta, bekänna sig till kyrkans tro på realpresensen och dessutom vara kända av tjänstgörande präst. i alla överenskommelser mellan PNCC och Rom har man dessutom förbundit sig att inte bedriva någon prosyletism mot varandras medlemmar. detta måste naturligtvis även NKK i Sverige följa, d v s att inte aktivt försöka 'stjäla' över några romare till oss. däremot sägs det ju inget om de svenskkyrkliga, som vi båda har all frihet att försöka 'rädda' =)

Simon sa...

Okej, tack för klargörandet! :) Er kyrka verkar intressant, kommer nog besöka någon mässa hos er när ni kommer igång om jag har vägarna förbi Stockholm!

GUDS MODER MARIAS BESKYDD sa...

Bröder och systrar. Vet inte om man får hänvisa till andra bloggar, men diskussionen på http://avemarisstella.blogspot.com/2011/02/vad-ar-katolskt-och-vad-ar.html är helt fantastisk eller vad man skall säga. Läs allt, särskilt de 10-15 senaste inläggen. Vad säger man...?

Ortodoxt sinnad sa...

Man sätter sig ned och ber!

"Tungans [ordens] synder är många, och har fått de heliga att älska tystnaden" - Hans Helighet påve Shenouda III

Petrus Michael sa...

Ja, som representant för kleresiet i Nordisk-katolska kyrkan i Sverige, instämmer jag verkligen med min broders hänvisning till nämnda blogg. Den är intressant och stämmer till eftertanke. Bland annat blir frågan intressant vem eller vilka som verkar för en splittrad respektive enad Kristi Kyrka.

GUDS MODER MARIAS BESKYDD sa...

Ja, eller hur? Det är sällan man ser ett sådant generalangrepp på samtliga ortodoxa biskopar och patriarker, men som sagt tror jag inte det representerar katolska kyrkan i sin helhet och jag blir än mer övertygad om NKK:s beslut att kalla sig katoliker men omfattande ortodox teologi. Guds Moder, be för alla dina barn!

Annorzzz sa...

Det var ju rörande att ni är så ense om att vi har fel, fel och fel!

Jag vill dock gärna ha kritik, som ni kan se i de sista inläggen. Snälla ge den! Att hacka på katoliker är ju inte så ovanligt. Kanske vi kan vara konstruktiva också, inte minst i kritiken?

Allt gott

Ortodox sa...

Nordisk "katolska" kyrkan sätter sig inte på lite höga hästar i sin egen blogg. Man undrar ju hur god insynen är i ortodox teologi. Hade man läst en A-kurs på teologisk institution hade man förstått att ortodoxin inte erkänner varken Rom eller andra så kallade "katolska" småkyrkor. Att man tar bort filioque löser inte på något sätt någonting. Jag rekommenderar introduktionen Ortodoxa kyrkan av Kallistos Ware för kyrkans "präster. Hur biskopen i The Polish National "Catholic" Church gett tillstånd till denna smörja är mig ett mysterium.

NORDISK-KATOLSKA KYRKAN sa...

Dyre broder i Kristus, du har helt rätt:

Nordisk "katolska" kyrkan sätter sig INTE på lite höga hästar i sin egen blogg...

Vi har ingen önskan att gå i debatt med dig om detta, utan konstaterar, Gud ske lov, att det inte är representativt för de ortodoxa och att patriarken i Konstantinopel t ex INTE delar din åsikt. Nästa gång du träffar honom kan du ju fråga, vad han säger om vår biskop i PNCC. Det kan kanske bli en ögonöppnare för dig...

Men är det så att de ortodoxa patriarkerna inte "erkänner" Rom, så får vi väl sälla oss till de "icke-erkända". Vi har aldrig påstått att vi är "erkända" av de ortodoxa kyrkorna, för det krävs väl att ni har ett koncilium någon gång, blott att vi delar vår teologi med de ortodoxa, vilket gjort att åtminstone Konstantinopel sett oss som en viktig "brokyrka" mellan öst och väst och som gjort att vi på ett flertal ställen i den ortodoxa världen, i de kanoniska, ortodoxa kyrkorna, oftast inbjuds att dela nattvarden. Men som sagt, vid en officiell förfrågan till det ekumeniska patriarkatet kan du kanske få svar på dina frågor...

Vi undrar vad du egentligen är rädd för eller om du tror att du har monopol på ordet "ortodox"?

Allt gott och Gudsmoderns beskydd

Ortodox sa...

Snälla nån då, ni vet själva mycket väl att ni inte utgör varken en ortodox eller katolsk församling. Antagligen varför ni hugger åt alla håll med denna extrema hunger efter att legitimera er existens. Ni kan gripa efter vilka halmstrån ni vill, ni är inte och kommer aldrig att vara i gemenskap med ortodoxin (och antagligen inte heller med mainstream katolicismen). Men så här är det ofta med nya religiösa rörelser, de försöker alltid åberopa tradition och någon enstaka kontakt. Just pga osäkerheten de står inför. Uppmuntrar till studier i teologi och kyrkohistoria!

Allt gott.

dubbeldoktorn sa...

Varför bråkar ni bröder? Undertecknad har nog läst dubbelt så mycket kyrkohistoria som ni ungdomar, för så låter det. Jag är inte en del av NKK, men vet att de har en stående inbjudan från Konstantinopels patriarkat om union med dem, utan att de egentligen behöver ändra så mycket, och jag vet att NKK:s nuvarande biskop har så goda kontakter med Vatikanen att han, med lite framförhållning kan låna Peterskyrkan för mässa. Vad ni menar med "mainstream" vet jag inte och tänker heller inte befatta mig med, men snälla, sänk tonen. Snart måste man väl, som Jesus, vara grek för att vara riktigt ortodox... Om NKK nu anser att de både är ortodoxa och katoliker, så låt dem för Guds skull göra det, eller kom med några riktiga motbevis som inte bara är frusterade luftslag och kolla för allt i världen med din egen biskop innan du uttalar dig i "ortodoxins" namn. Något nytt och eget är också, vad jag förstår, väldigt långt ifrån en beskrivning av NKK, vars rötter är lika gamla som Roms patriarkat och bra mycket äldre än t ex Moskvapatriarkatet. Frid!

Dr Who sa...

En stående inbjudan utan att behöva ändra "så mycket"? Låna Peterskyrkan? Rötter lika gamla som Rom? Med denna utbildning i kyrkohistoria du påstår dig besitta är jag väldigt nyfiken på hur du tänker, och särskilt vilka dokument du åberopar från det ekumeniska patriarkatet?

Ortodox sa...

Tror den förste doktorn åberopar de "dokument" NKK gärna hänvisar till på sin blogg/hemsida. Det gamla vanliga.

Kyrkliga Betraktelser sa...

Och DÄR drar Kyrkliga Betraktelser sträck för denna diskussion. Denna blogg är vare sig ett "nordisk-katolskt" eller "ortodoxt" diskussionsforum.

Flavian sa...

Om man nu anser sig vara ortodox och vidare anser sig ha utmärkta relationer med den ekumeniske patriarken så vore det väl bättre att gå i den grekiska kyrkan på Birger Jarlsgatan.

Eftersom man inte gör det verkar det som om dennq verksamhet är ytterligare ett exempel på "fri företagsamhet" i den andliga branschen.