2010-05-23

ENHETENS KYRKA VÄXER FRAM

För några år sedan publicerades här på bloggen - efter tillåtelse av Östanbäck klosters abbot Fr Caesarius Cavallin - bilder på ritningen från den planerade Enhetens kyrka. För några veckor sedan uppdaterades kyrkans hemsida med nyheter om kyrkbygget och nya bilder från detta svenskkyrkliga klosters verksamhet samt en uppdaterad ritning över den kommande kyrkan, vilken publiceras här:

Senaste nytt är alltså att preliminär grundstensläggningen sker i sommar, närmare bestämt 20 juli. I jämförelse med de gamla ritningarna - som de inte heller var fy skam arkitektoniskt sett - anser bloggskribenten att de nuvarande planerna ser mycket lovande ut. En klassisk kyrkobyggnad i nordisk stil och i trä, planerad att hålla i minst 700 år. Bygget beräknas kosta ca 6-7 miljoner kronor utöver de 2 miljoner som redan samlats in.

Kyrkliga Betraktelser uppmanar härmed till bön och generösa gåvor till detta projekt. Gåvor som bidrager till bevarandet av katolsk tro och liv i Svenska kyrkan och bland Sveriges folk. Må Herren välsigna detta projekt, låta sin Helige Ande i denna pingsttid verka i hela vår kyrka och särskilt stödja Östanbäckbröderna i denna kamp för det monastiska livets oändliga rikedomar och frukter!

VENI CREATOR SPIRITUS - TREVLIG PINGST!


+ Veni Creator Spiritus - Kom Du Skaparande +
En god fortsättning på pingsten önskas alla läsare!

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.