2013-12-19

FRAMÅT!


Vi börjar närma oss jul då åter hoppets ljus tänds över världen. Kristus lyser fram och förjagar allt mörker och manifesterar den han är: Världens ljus. I alla tider ger detta framtidstro och energi. Vetskapen om att det är Jesus som kan rädda, han ensam är den som håller allt i sin hand och som segrar i slutänden är något vi får påminnas i den lidande Kyrkan på jorden. Lidandet leder till kamp och kampen leder så småningom till att den triumferande Kyrkan framträder i all sin prakt, upplyst av Evangeliets ljus. Detta gäller också oss i Svenska kyrkan. Mörkret och motståndet kan ibland kännas övermäktigt, men det är bara ett temporärt läge. Så har kyrkohistorien visat oss förr.
 
Angående läget som är och kommer att bli allt mer allvarligt i och med Svenska kyrkans allt mindre apostoliska identitet, nu senast genom valet av Antje Jackelén till ny ärkebiskop, har några av de opositionella organisationerna gjort uttalanden i frågan om framtiden. Dessa rekommenderas starkt och två exempel kan läsas här:
 
Uttalande från arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse. (förstasidan, 131219)
 
Uttalande från Kyrklig samling.
 
Ute i världen händer också grejer. Inför julen annonserar den anglikanske biskopen Keith Ackerman att man vill kalla till en internationell katolsk kongress som en modern fortsättning på 1900-talets anglo-katolska kongresser. Intressant att följa utvecklingen: