2009-03-06

FADER DAG UPPMANAR TILL HÖGKYRKLIGT UPPVAKNANDE!

Fader Dag Sandahl är känd för de flesta. Utöver att han sitter i Kyrkomötet för Frimodig Kyrka (det verkliga alternativet i kyrkopolitiken) och är Kyrkomötets flitigaste talare, har fr Dag alltid varit en modig röst i den inomkyrkliga debatten och är en stor förkämpe för högkyrkligheten. Han har många gånger fått betala höga pris för sin vilja att kämpa för Libertas Ecclesiae - Kyrkans frihet. Men hans röst har man aldrig lyckats tysta. Idag uppmanar fr Dag högkyrkligheten att ta ton, nu i dessa tider då Svenska kyrkan går mot katastrof både på ett teologiskt och ekomiskt plan:

"Det drar mot katastrof - det är en fröjd att leva. Inte för systemnissarna men för oss som har de alternativa visionerna av en levande, folklig Kyrka. Nu är det hög tid att låta det högkyrkliga alternativet höras. Våra analyser visar sig vara riktiga. Håller visionerna också? Strategin att tysta oss genom att beskylla oss för hållningar vi alls inte står för, håller inte. Man kan upprepa de gamla slagorden men det får bara till följd att katastrofen kommer snabbare. För hur det än är - ekonomi står aldrig fri från innehåll, idéinnehåll och andligt innehåll i en kyrka."

Fader Dags blogg finner ni bland länkarna till höger!