2011-02-01

DOMKAPITLET FRIAR LINKÖPINGSPRÄST - UPPDATERAD!

OBS! VIKTIG UPPDATERING NEDAN!

Tre präster från Linköpings stift anklagades i höstas för "kränkning" av kvinnliga kolleger. Bl.a. skall de, enligt belackarna, ha talat "nedsättande" om kvinnliga präster i allmänhet och inte deltagit i kommunionen när mässa firats av kvinnlig präst. Just i detta nu behandlas ärendena av Domkapitlet i Linköping. Men idag har alltså en av prästerna "frikänts", rapporterar Kyrkans Tidning, eller med "Torsdagsdepressionens" egna ord: "En av tre kvinnoprästmotståndare friad".

Rubriksättningen, som ju i sig är intressant, kanske snarare borde få formuleringen "'Åtal' mot präst nedlagt". Just detta är ju vad det handlar om. Domkapitlet kom fram till att prästen inte gjort något fel när denne valde att inte deltaga i kommunionen vid ett kontraktskonvent, ty det finns inga regler som tvingar präster (eller någon annan) att ta emot sakramentet vare sig från kvinnlig eller manlig präst; nattvardsgång är frivilligt även för präster. Dessutom, slår Domkapitlet fast, råder i vårt land åsiktsfrihet och det finns heller ingen regel i Svenska kyrkan som förbjuder "kvinnoprästmotståndare" att verka inom kyrkan. Att besluta om sådant är upp till Kyrkomötet inte domkapitlen, markerar man.

Detta är naturligtvis glada nyheter, och vi ber att även de två övriga prästerna kommer att gå fria utan påföljder!

Deo gratias!

UPPDATERING 4 FEBRUARI:

Det står nu klart att samtliga tre präster efter beslut i Linköpings domkapitel kan fortsätta sina tjänster i stiftet och Svenska kyrkan utan påföljder. En av prästerna, som dessutom är gift med en kvinnlig präst, fick dock kritik för sina ordval i en diskussion om ordningen med just kvinnliga präster. Domkapitlet har utöver detta inte utdelat någon erinran eller varning till (eller påtvingad tillsyn av) de berörda prästerna, utan deras agerande betraktas som fullt legitimt enligt gällande ordning. Svenska kyrkan har åsiktsfrihet och ingen präst är skyldig att deltaga i mässans kommunion.

Om detta leder till prejudikat är ännu tidigt att säga, men domkapitlets beslut kan nog betraktas som en ljuspunkt för den katolska rörelsens fortsatta existens inom Svenska kyrkan.

Viktigt tillägg/förtydligande till ursprungsinlägget:

Prästerna prövades alltså av domkapitlet om de i fortsättningen vore lämpliga att utöva "kyrkans vigningstjänst" pga. de incidenter som lett till anmälan. Med detta i åtanke väger beslutet mycket tungt för katolskt sinnade prästers framtid inom Svenska kyrkan.

6 kommentarer:

Excelsis sa...

Man vill ju bara kräkas på denna intoleranta parasit i vår kyrka.

Mäster Abraham sa...

@Excelsis: jag håller precis med! Men jag tycker man borde nöja sig med en anmälan av superintendenten Martin och domprosten för sina hårresande uttalanden i media i samband med denna process inledande. Bara för att man kommer till rätt slutsats betyder det inte att man inte varit jävig från början! Man vill bara kräkas!

Uppsalateolog sa...

Alltså vad gör ni människor i Svenska kyrkan? Vi följer er blogg med mäkta intresse och det är ju fullständigt förvirrat alltsammans! Men kör ni på, och låt oss professionella teologer sköta det här.

Diplomaten sa...

Uppsalateolog!
För att inta en diplomatisk position mellan Er och denna bloggs författare vill jag påpeka att det nog vore bra om Ni vore lite mer specifika i Era frågor och påståenden om de skall kunna bemötas, såframt det nu var det som de syftade till. Som professionell teolog borde detta vara bekant för Er.

Jag hoppas att bloggens författare fortsätter att "köra på", undrar dock vad det är Ni vill ”sköta” och är orolig vad resultatet skulle kunna bli, på grund av Er oförmåga att uttrycka tydliga satser.

Kloster-Lasse sa...

@Uppsalateolog: kasta ut oss då...

Anonym sa...

Men snälle Kloster-Lasse, ingen kommer att kasta ut Dig. Gå själv!