2009-04-20

CHRISTUS RESURREXIT - ALLELUIA!

+ KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN - HALLELUJA! +
En god fortsättning på påsktiden önskas alla läsare!

2009-04-02

VILKEN LÄRA? (UPPDATERAD!)

Kyrkans Tidning skriver igår om en präst i Stockholms stift som citat "[hållit] en typ av gudstjänster som inte är förenliga med Svenska kyrkans lära och ordning". Första frågan blir absurt nog; vilken lära? Som vanligt i vår sedan 1983 officiellt "lutherska bekännelsekyrka" slänger man med just Luther och "luthersk tro", som ett slagträ mot all klassisk kristendom. Prästen hade bett om Marias och helgonens förböner i en (hör och häpna) requiemmässa, han hade bett för de dödas själar och smörjt sjuka med vigd olja. Domkapitlet var plötsligt ultralutherska. När ++KG Hammar förnekade jungfrufödseln blev han anmäld till ansvarsnämnden för biskopar för att ha brutit mot samma lära, han blev frikänd. Komministern skall dock sluta som präst om han inte slutar upp med detta, därmed basta! Stackars Luther, han som gärna bad Maria om förbön och bad för de dödas själar! Men inte ens Luther var ju lutheran...

Andra frågan kan formuleras utifrån den ifrågasatte komministerns svar:

"Nya moment som i gudstjänster som Sofia-, regnbågs- och allhelgonamässor finns inte heller i handboken, men de verkar vara okej. Hämtar man inspiration från ortodoxa och katolska kyrkans traditioner, då är det inte okej."
Som tillägg skulle man ju kunna hänvisa till att kyrkor vi står i KYRKOGEMENSKAP med också har dessa gudstjänstbruk. I Church of England är det komministern gjorde fullt normalt! Inga konstigheter alls faktiskt. ++Rowan skulle gjort det när som helst! Har Stockholms domkapitel ens tänkt på det? Eller har Borgå övht någon aktualitet idag? Den lära man talar om har väl i mycket ändrat sig sedan 1992... på flera områden. Vad är då Svenska kyrkans lära, är den samma om tio år, om fem år, om ett? Bilden längst upp föreställer också en lutheran, nämligen den nazistiske "riksbiskopen" Ludwig Müller, ledare för Deutsche Christen, som också slängde i teologiska frågor med hjälp av Luther. En kyrkas lära är sannerligen föränderlig, särskilt om det är tidsandan som bestämmer.

Katolikskräckens 50-tal är tydligen tillbaka hos Svenska kyrkans maktelit. Hot och beslagtagande av liturgiska böcker, är det vad den närmaste tiden har att erbjuda? Herre förbarma Dig över oss, Heliga Maria bed för oss!

UPPDATERING:

En påläst bloggläsare har inkommit med följande mycket innehållsrika och viktiga upplysningar:

Vad förbönen för de döda anbelangar, avslutas - handboksenligt - de flesta begravningsgudstjänster enligt Svenska Kyrkans ordning med bönen: "Giv honom/henne, o Herre, din frid och låt ditt eviga + ljus lysa för honom/henne", och biskopsmötet författade en bön för döda när Estonia förliste. Det hela är hemmahörande i den evangelisk-lutherska kyrkofamiljen, för Augsburgska Bekännelsens Apologi konstaterar: "Förbön för de döda förbjuder icke heller vi". Den bönbok "Att bedja idag: En liten bönbok" som användes inom Svenska Kyrkan från 1970 och fram till alldeles nyligen innehöll bön nr. 183, en bön för en hädangången själ.
Smörjelse av sjuka är baserat på Jakobsbrevet 5:14-16, och borde inte vara något främmande för ett trossamfund som använder devisen "Skriften allena" i sina äldre populärframställningar av sin lära. Tydligen håller Svenska Kyrkan på riksplanet med Jakobsbrevet, för i Tillägg till Svenska Kyrkohandboken del 4, utfärdat av Svenska Kyrkans Församlingsnämnd på 1990-talet, finns en liturgisk ordning för smörjande av sjuka. Den innehåller en språkligt moderniserad version av den bön som Olaus Petri använde vid smörjelse av sjuka på 1530-talet. Bruket förefaller alltså inte heller ha varit kontroversiellt under reformationstiden, utan förekom i Svenska Kyrkans handböcker fram till 1600-talets början.
Vad sedan anrop av helgon anbelangar, så vänder sig den Augsburgska Bekännelsens tjugoförsta artikel mot ett likställande av Jesus och helgonen, men jag tvivlar på att något sådant har hänt i Stockholms stift idag. Bön i gemenskap med Kyrkan i himlen är uppenbarligen inte något problem i gudstjänstböcker anbefallda till bruk inom Svenska Kyrkan. Svenska Psalmboken innehåller 163:2-4, 170:3, 171:4, 480, 481:4 och 482:1. "Tidegärden- Kyrkans Dagliga Bön" (Arcus förlag) är en ekumenisk bönbok anbefalld av ärkebiskopen av Uppsala för bruk inom Svenska Kyrkan, och innehåller medeltida mariaantifoner. Andra exempel hittar man i många sånger framförda av kyrkokörer. Ett måttfullt anrop av helgonen, på ett sådant sätt att deras roll som medkristna inte förväxlas med Kristi roll som försonare, förekommer alltså redan i SvK på riksplanet. Har Stockholms stift en annan lära än Svenska Kyrkan?

FÖRUTSÄGBART...

Igår, den första april, fattade Sveriges riksdag med en pinsam majoritet beslut om s.k. "könsneutrala äktenskap". Att detta sker på årets mesta skämtsamma dag är klockrent: allt är ett stort skämt. Riksdagen kör över folkmajoriteten, politrukernas avstånd från folket som valt dem blir tydlig. Allt var förutsägbart, ingen blev förvånad. Skräptidningen Metro (vem bryr sig?) konstaterar på förstasidan i triumfaliska rubriker "homosexuella får gifta sig i kyrkan". Jaså? Något sådant beslut har inte fattas av Kyrkan (Svenska, alltså) vad jag vet, men hon (Kyrkan) förväntas tydligen göra det. Alla vet att hon kommer att göra det! Svenska kyrkans förslavande ockupationsmakt med den namnlöse ärkebiskopen i bakgrunden har blivit så förutsägbar att till och med Metros B-journalister förstått.

Över rubriken kompishånglar Måååna med miniorganisationen RFSL:s vice ordförande, förutsägbart Mona! Så... "gulligt"! Nu blir det kanske mycket rikspolitik på bloggen. Men nu är det ju så pinsamt och tragiskt att kyrkopolitiken går hand i hand med rikspolitiken, t.o.m. kärnkraft motionerades det ju om i senaste Kyrkomötet! Till hösten kommer politrukmajoriteten i Kyrkomötet - som sitter på 2005 års mandat - med största sannolikhet fatta beslut mot avsägande av den tvingande vigselrätten; man kommer alltså att köra över majoriteten av biskopar och domkapitel. Sedan kommer man att vilja ha en vigselordning för homosexuella. Sådana beslut är oroande, men dessa går att riva upp. Det är därför viktigt att just du hjälper till att rösta bort det politiska systemet och röstar på Frimodig kyrka! Befria Svenska kyrkan!!