2009-01-28

FLYTTA FRIDSHÄLSNINGEN?

I slutet av november förra året gjorde prefekten för den romersk-katolska Gudstjänstkongregationen, kardinal Francis Arinze ett välkommet uttalande i Vatikanens officiella tidning L'Osservatoro Romano gällande ett återkommande liturgiskt trätoämne, nämligen frågan om fridshälsningens placering i mässfirandet. Som vi alla vet möter ofta fridshälsningens placering efter konsekrationen och strax innan O Guds lamm ett visst motstånd också i Svenska kyrkan.

Jag själv hör till en av kritikerna till den nuvarande placeringen och menar, liksom många andra, att fridshälsningen förvirrar, stör tillbedjan och koncentrationen inför det allra heligaste sakramentet. Påve Benedikt XVI tycks också har funderat över problematiken och menar nu, enligt kardinal Arinze, att fridshälsningen möjligen bör flyttas till före offertoriet; precis som det var i tidigkristna mässordningar och fortfarande är i de ortodoxa kyrkornas samt Church of Englands mässordningar. Enligt kardinal Arinze menar påven vidare att en sådant flytt av fridshälsningen kommer att skapa en mer "meditativ stämning under det att vi förbereder oss för kommunionen".

Vi får hoppas att en sådan reform, som en del i den helige faderns stora liturgiska reformarbete, snart vinner insteg också i Svenska kyrkan! Mer om detta reformarbete lär vi återkomma till i framtida inlägg!


2009-01-25

+KOSKINEN BER OM URSÄKT FÖR TALIBANBESKYLLNING

I den debatt som utbrutit i Svenska kyrkan på senare tid om frågan angående homosexuellas "rätt" till kyrklig vigsel, har det efter kyrkostyrelsens kuppartade förslag om ordning för sådan styggelse, snart börjat handla om vad man skall göra av oss präster och blivande präster som inte kan tänka oss bryta mot klassisk kristen äktenskapspraxis. Vi skall ut. PUNKT. RAUS, schneller!! Så ljuder tongångarna i DDR-kyrkan...

Helle Klein, som strax innan jul gav det mycket välkomna beskedet om att avlutning pågår i hennes "liv som präst", har ett antal gånger hetsat för att präster och blivande präster inte ska "kunna vägra viga homosexuella".* Till hennes kör har kyrkoherden i Skarpnäcks församling, Ulf Franzén anslutit sig; denne markerade i SVT:s Rapport att han aldrig kommer att anställa präster som inte är beredda att viga homosexuella. Vi som vägrar kan ju lämna Svenska kyrkan och gå till Rom eller "leva rövare någon annanstans", uppmanade han.

Biskopen i Visby, Lennart Koskinen, kom med de absurdaste beskyllningarna gentemot oss med annan åsikt: enligt uppgifter i tidningen Dagen är vi enligt +Koskinen TALIBANER och SVARTBRÖDER(!). Dvs. vi, inklusive några biskopar i biskopskollegiet och ett antal biskopar emeriti samt de förra ärkebiskoparna Gunnar Weman och Bertil Werkström, är att likna med radikala islamister och... dominikaner (!), tydligen. Efter att en präst "hotat" att anmäla biskopen till Ansvarsnämnden för biskopar, har dock +Koskinen, passande nog, tagit avstånd från sitt udda uttalande. Tänka sig att en DDR-biskop kan vara så ödmjuk...

Huruvida uttalandet där "svartbröder" blivit i skällsord skapar svårigheter i relationerna med Dominikanorden och Stockholms katolska stift, har ännu inte framgått.

*Samma person som på allvar tror att det nyligen med Rom återförenade brödraskapet FSSPX är ett hot som måste stoppas, deltog också nyligen i ett demonstrationståg gentemot det förfärliga Gazakriget, tillsammans med Hamas-anhängare som på arabiska skanderade "Död åt judarna". Men det är ju bara en fotnot...