2009-01-28

FLYTTA FRIDSHÄLSNINGEN?

I slutet av november förra året gjorde prefekten för den romersk-katolska Gudstjänstkongregationen, kardinal Francis Arinze ett välkommet uttalande i Vatikanens officiella tidning L'Osservatoro Romano gällande ett återkommande liturgiskt trätoämne, nämligen frågan om fridshälsningens placering i mässfirandet. Som vi alla vet möter ofta fridshälsningens placering efter konsekrationen och strax innan O Guds lamm ett visst motstånd också i Svenska kyrkan.

Jag själv hör till en av kritikerna till den nuvarande placeringen och menar, liksom många andra, att fridshälsningen förvirrar, stör tillbedjan och koncentrationen inför det allra heligaste sakramentet. Påve Benedikt XVI tycks också har funderat över problematiken och menar nu, enligt kardinal Arinze, att fridshälsningen möjligen bör flyttas till före offertoriet; precis som det var i tidigkristna mässordningar och fortfarande är i de ortodoxa kyrkornas samt Church of Englands mässordningar. Enligt kardinal Arinze menar påven vidare att en sådant flytt av fridshälsningen kommer att skapa en mer "meditativ stämning under det att vi förbereder oss för kommunionen".

Vi får hoppas att en sådan reform, som en del i den helige faderns stora liturgiska reformarbete, snart vinner insteg också i Svenska kyrkan! Mer om detta reformarbete lär vi återkomma till i framtida inlägg!


1 kommentar:

Anonym sa...

Med tanke på att hela mässliturgin är uppbyggd kring de fyra momenten offertoriet (han tog det)Eukaristibönen (han tackade), Brödsbrytelsen (han bröt det) och kommunionen (han gav det) så blir det ganska knasigt att slänga in fridshälsningen mitt i allt detta. Det är bättre att ha den innan offertoriet precis som du säger, för det gör mässliturgin mer flödande. För övrigt så tror jag att ett av de alternativ som gudstjänstboken Svensk mässa (gjord av aKF) har, lägger fridshälsningen innan offertoriet.