2009-01-25

+KOSKINEN BER OM URSÄKT FÖR TALIBANBESKYLLNING

I den debatt som utbrutit i Svenska kyrkan på senare tid om frågan angående homosexuellas "rätt" till kyrklig vigsel, har det efter kyrkostyrelsens kuppartade förslag om ordning för sådan styggelse, snart börjat handla om vad man skall göra av oss präster och blivande präster som inte kan tänka oss bryta mot klassisk kristen äktenskapspraxis. Vi skall ut. PUNKT. RAUS, schneller!! Så ljuder tongångarna i DDR-kyrkan...

Helle Klein, som strax innan jul gav det mycket välkomna beskedet om att avlutning pågår i hennes "liv som präst", har ett antal gånger hetsat för att präster och blivande präster inte ska "kunna vägra viga homosexuella".* Till hennes kör har kyrkoherden i Skarpnäcks församling, Ulf Franzén anslutit sig; denne markerade i SVT:s Rapport att han aldrig kommer att anställa präster som inte är beredda att viga homosexuella. Vi som vägrar kan ju lämna Svenska kyrkan och gå till Rom eller "leva rövare någon annanstans", uppmanade han.

Biskopen i Visby, Lennart Koskinen, kom med de absurdaste beskyllningarna gentemot oss med annan åsikt: enligt uppgifter i tidningen Dagen är vi enligt +Koskinen TALIBANER och SVARTBRÖDER(!). Dvs. vi, inklusive några biskopar i biskopskollegiet och ett antal biskopar emeriti samt de förra ärkebiskoparna Gunnar Weman och Bertil Werkström, är att likna med radikala islamister och... dominikaner (!), tydligen. Efter att en präst "hotat" att anmäla biskopen till Ansvarsnämnden för biskopar, har dock +Koskinen, passande nog, tagit avstånd från sitt udda uttalande. Tänka sig att en DDR-biskop kan vara så ödmjuk...

Huruvida uttalandet där "svartbröder" blivit i skällsord skapar svårigheter i relationerna med Dominikanorden och Stockholms katolska stift, har ännu inte framgått.

*Samma person som på allvar tror att det nyligen med Rom återförenade brödraskapet FSSPX är ett hot som måste stoppas, deltog också nyligen i ett demonstrationståg gentemot det förfärliga Gazakriget, tillsammans med Hamas-anhängare som på arabiska skanderade "Död åt judarna". Men det är ju bara en fotnot...

1 kommentar:

A sa...

SSPX är alls inte återförenat med Rom! Det enda som hänt är att exkommuniceringen av 4 biskopar hävts, en rent privat själavårdsåtgärd.

SSPX är fortfarande en utbrytarorganisation som står utanför RKK.

Dess biskopar (och präster) är fortfarande förbjudna att utöva sitt ämbete inom RKK, att viga nya präster eller starta nya församlingar.

Vanliga katoliker är fortfarande förbjudna att ersätta RKKs söndagsmässa med SSPXs, och att t ex gå till bikt hos en SSPX-präst annat än i nödfall.