2008-12-08

JUNGFRU MARIE UTKORELSE (8:e december)

Idag firar vi Jungfru Marie utkorelse och fullkomliga renhet (Immaculata Conceptio) och åminner Guds barmhärtighet mot den heliga jungfrun Maria och Hans utväljande av henne till att bli Hans moder.

LÅT OSS BE:

O Fader, i den obefläckade jungfruns sköte
beredde Du en värdig boning åt Din Son,
och för Hans frälsande döds skull bevarade
Du henne ren från all synd.
Vi ber Dig: rena också oss, på hennes förbön,
så att vi kan komma till Dig.
Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

(efter Oremus)

Antifon. Den Högste helgade henne till Sin boning.

HYMN:

Barn av Guds kärlek, ung som Paradiset,
innan vår skuld än från dess ljus oss drivit,
är du, Maria, i Guds ord bebådad,
Guds tjänarinna, ödmjukt, högt benådad.

Under ditt hjärta Jesus har du burit.
Genom ditt hjärta ängslas svärd har skurit.
Du stod vid korset, du såg smärtans stunder,
närmast din Son och närmast nådens under.

För att du trodde, du bland en otalig
skara helgon nu prisad salig,
lyft av en lovsång stark som hav och floder.
Du är vår syster, du är Herrens moder. Amen.

(ur Tidegärden - Kyrkans dagliga bön)


2008-12-05

H. H. PATRIARK ALEKSIJ II

Idag mottog vi budet om att Hans Helighet Aleksij II, patriark av Moskva och hela Ryssland, har avlidit i en ålder av 79 år. Patriark Alexij II, var den patriark som ledde den Rysk-ortodoxa kyrkan från det ogudaktiga Sovjetsystemet till återupprättandet av Ryssland. Under hans tid på Moskvas patriarksäte har Ryssland fått uppleva en ortodoxins renässans, ja rent av väckelse.

Aleksij II ledde arbetet för återförening mellan Moskvapatriarkatet och den Ryska utlandskyrkan, som kom tillstånd under 17 maj 2007, då schismen officiellt upphörde vid en ceremoni i den då nyligen återuppbyggda Kristus Frälsarens katedral i Moskva.

Vi ber för patriark Aleksijs själ: må han vid Herren Jesu Kristi återkomst återuppstå till ett evigt liv!