2009-02-07

BISKOPAR OM SVENSKA KYRKANS VIGSELRÄTT

Nio av Svenska kyrkans biskopar och stiftschefer har i gårdagens Dagens Nyheter gått ut med ett gemensamt uttalande där man argumenterar för att Svenska kyrkan bör släppa vigselrätten. På så sätt vill man undvika framtida problem med att präster ställs inför rätta pga sin vägran att viga homosexuella par. I alla fall är det det man tänker, även om man inte vill säga det rakt ut... biskopar är som bekant ett ganska fegt släkte.

Det är mycket glädjande att biskoparna och stiftscheferna vågar ta ställning i denna fråga, och särskilt glädjande är beskedet att några av dem - dock ingen nämnd - är emot kyrklig vigsel av homosexuella par och således faktiskt står upp för den klassiskt kristna äktenskapssynen. Vi får hoppas att dessa vågar träda fram och stå upp för det offentligt också!

Alla biskopar ville dock inte skriva under på uttalandet: +Martin Lind i Linköping, +Thomas Söderberg i Västerås, +Erik Aurelius i Skara och +Tony Guldbrandzén i Härnösand... och just det ja: ++Anders Wej... nånting. Han glömmer man lätt... kanske var han rent av med i DN-uttalandet? Ingen vet...

Sedan kan man ju alltid fråga sig om biskoparnas och stiftschefernas uttalanden gör någon skillnad, då de ju pga Kyrkoordningens bestämmelser är berövade all beslutsrätt i frågor rörande teologi och ordning. Ett alternativ till en sådan märklig syn på episkopatet skulle sannerligen vara en Frimodig kyrka. Och med det sagt hoppas jag att du röstar på nomineringsgruppen med samma namn i kyrkovalet till hösten!

Inga kommentarer: