2009-02-19

ATT BE ANGELUS

Vi befinner oss i förfastan och fasteperioden närmar sig med stormsteg. Det är något särskilt med denna del av kyrkoåret, med Kristus vandrar vi mot Jerusalem för att betrakta hur Han köper vår frälsning på korsets trä. Allvaret infinner sig. I askonsdagens mässa tecknas vi med aska som en påminnelse om att vi är komna ur stoftet och att vi en dag åter kommer att bli till stoft. Vi påminns om vårt livs förgänglighet, om att livet är kort.

Fastan är en period av bot. Vi väljer att avstå från något; kanske ett födoämne eller någon (dålig) vana. Fastan är också en tid som vi kan ta tillvara på för att införa nya vanor i våra liv. För många kristna kan fastan vara en period då vi offrar en del av vår tid för att förbättra våra böneliv. Det kan räcka med korta böner för att komma igång. Mitt i fastan infaller en dag av glädje i all botstämning, då den violetta färgen byts ut mot vitt och Gloria och Halleluja åter sjungs i kyrkorna: nämligen Jungfru Marie Bebådelses dag, då vi firar att Ordet blir kött i den Saliga Jungfruns moderliv.

En enkel andakt där vi påminner oss om just detta är Angelus. Här åminner vi Kristi människoblivande, inledningen på Kristi frälsningsverk, samtidigt som vi ber om Hans moders förbön. Andakten bes traditionellt på morgonen, vid middagstid och på kvällen. Ett enkelt sätt att komma igång är att be Angelus vid 12-slaget (då kyrkklockorna i de katolska länderna ljuder; därför kallad "Angelusringningen"). Ett ypperligt tillfälle är att hålla en kort andakt efter söndagens gudstjänst, samla gärna ett par vänner och låt Angelus åter bli en levande bön i vår kyrka:

ANGELUS

V. Herrens ängel kom med bud till Maria
R. och hon blev havande av den Helige Ande.

Alla: Hell dig Maria full av nåd, Herren är med dig, välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är även din livsfrukt Jesus.
Heliga Maria Guds moder bed för oss syndare nu och i vår dödsstund.

V. Se, jag är Herrens tjänarinna.
R. Må det ske med mig som Du har sagt.

Alla: Hell dig Maria...

V. Och ordet blev kött
R. och tog sin boning ibland oss.

Alla: Hell dig Maria...

V. Bed för oss, heliga Guds moder
R. att vi blir värdiga Kristi löften.

V. Låt oss bedja. Herre ingjut Din nåd i våra hjärtan, så att vi,
som genom ängelns budskap fått veta att Din Son blivit människa,
genom Hans lidande och kors når fram till uppståndelsens härlighet.
Genom samme Kristus, vår Herre.
R. Amen.

1 kommentar:

Eva sa...

Tack för din fina hemsida som vi upptäckte igår genom en Mariabild!
Vi har lärt känna vår älskade, välsignade moder Maria under de senaste 7 åren genom att meditera och be rosenkransen dagligen. Att börja med detta verkade först helt främmande för oss, jag hade svårt att tro att jag skulle orka be samma bön 50 ggr... Men jag blev förundrad över den nåd som flödade ner över hela vår familj. Jag rekommenderar alla att börja lära känna Maria genom Angelus och även rosenkransen. Ju mer vi älskar henne, desto mer vidgar hon vårt hjärta för Jesus.
För vi blir aldrig färdiga med att växa till i kärlek, eller hur!
Hjälp med detta fick vi genom böckerna "Sant Liv i Gud"
www.tlig.org
P.S. Vi är av frikyrkligt ursprung och har nu funnit ett hem i den katolska kyrkan, men vi ber och längtar efter enhet mellan ortodoxa, katoliker och protestanter. Läs ovanstående hemsida om vad Herren önskar.
Gud välsigne er!