2009-02-11

OCKUPATIONSMAKTEN HUNSAR DE NIO BISKOPARNA

I en undersökning som tidningen Dagen gjort, får vi idag enligt artikelns underrubrik veta att "En majoritet i Svenska kyrkans högsta organ går emot utspelet från nio biskopar i förra veckan". Något längre ned får vi veta att det egentligen handlar om "nomineringsgruppernas" officiella linjer, dvs att "En majoritet av nomineringsgrupperna i kyrkomötet vill ha kvar vigselrätten". Att detta skulle innebära en majoritet i antalet ledamöters tyckande, får vi alltså inte veta eftersom det inte undersökts närmare. Dock är det ju troligt att partipiskorna kommer att vina i ockupanternas "nomineringsgrupper" (läs riksdagspartierna i Kyrkomötet)!

En av ockupationens företrädare, Olle Burell, kommendant för de folkkyrkofascistiska Socialdemokraterna, låter sig inte bara citeras i frågan om vigselrättens vara eller inte vara, han vill också passa på att markera sin upprördhet över att de nio modiga biskoparna över huvud taget uttalar sig:

"Jag är förvånad över att nio biskopar utan förvarning går ut så hårt i den allmänpolitiska debatten och presenterar en åsikt i strid med vad det finns majoritet för i riksdagen. Det enda parti i riksdagen som vill att kyrkan ska avsäga sig vigselrätten är Kristdemokraterna. Dessutom beslutade kyrkomötet 2007 att kyrkan vill behålla vigselrätten."


Burell vill alltså få "förvarning" innan han och hans medockupanter ger episkopatet tillåtelse att uttala sig i frågor gällande Svenska kyrkans ordning! Man häpnar! Att sedan kommendant Burell argumenterar med hur majoriteten i Riksdagen ser ut, talar sitt tydliga språk...

Fotnot: Kristdemokraterna och deras möjliga framtida ersättare i Riksdagen, Sverigedemokraterna, förespråkar dock - trots att de tillhör ockupationsmakten - att Svenska kyrkan säger ifrån sig vigselrätten. Den ickepolitiska nomineringsruppen ÖKA vill behålla vigselrätten och det menlösa POSK har ingen uppfattning.

2 kommentarer:

Jonas sa...

Du nämner ju inte Frimodig kyrka som är det enda alternativet i kyrkovalet. Förutom att man står för en klassisk kristen tro vill man återföra makten i kyrkan från partipolitikerna till klerkerna, vill att stiftet och inte församlingarna ska vara arbetsgivare m.m.och att Kyrkan avsäger sig vigselrätten om en könsneutral lagstiftning införs.

Jonas sa...

Såg att du nämnde Frimodig kyrka i en annan tråd, ja sannerligen hoppas att alla som läser din blogg och får rösta också lägger sin röst på dem i höst.