2009-10-21

UPPMANING TILL BÖN OCH FASTA INFÖR BESLUTET I ÄKTENSKAPSFRÅGAN!

Bloggskribenten fick just ett SMS med en uppmaning att be och fasta inför morgondagens beslut i Kyrkomötet i äktenskapsfrågan. Idag kommer frågan att debatteras, vilket är en stor anledning till bön till Herren om förbarmande, och att Han upplyser ledamöterna till att fatta beslut som inte strider mot Hans vilja. Bönens kraft är mäktig, glöm inte det!

Tanken är att vi fr.o.m. kl 18 fastar med intentionen att "Kyrkomötet omvänder sig i enlighet med den tro som anförtrots de heliga. Låt oss tillsammans frambära denna fasta som ett offer till vår Gud!"

Jesus, nåd. Maria bed.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Läs
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3676917.svd

"Det enda kloka vore att Kyrkomötet beslutar att inte ansöka om vigselrätt. Därmed kan kyrkans egen uppgift tydligt skiljas från myndighetsutövningen. Stadfästelse av äktenskap bör åligga en civil myndighet som tillämpar den civila lagen. Kyrkans uppgift är att ge de par som vill möjlighet att delta i gudstjänst och bön."

Denna Brännpunktsartikel tycker jag är klok.
/Martinus

Anonym sa...

Förslag är att alla boendes i Uppsala med omnejd som har tid beger sig in till kyrkomötets åskådarläktare... som är läktaren till universitetshusets aula. Därifrån ber vi om Andens nedstigande över hela eländet... med förhoppning att det blir rent som jungfru Maria.

8.15 är det morgonmässa med Christina Grenholm i domkyrkan.
10.30- är det arbetsplenum enligt hemsidan.

blogtips:
http://aristokratikos.wordpress.com/2009/10/20/borer-icke-en-trovardig-kyrka-folja-sina-egna-bekannelseskrifter/

Anonym sa...

Är det något här som är eländigt så är det debattörernas fullständiga brist på bibelkunskap/teologi/kyrkohistoria. Ge er.

/Högkyrklig teologistuderande.

Antiliberalteologen sa...

Nu är beslutet fattat. Nu finns det inget hopp för Svenska kyrkan som rikskyrka.

Thérèse sa...

Jag är här och läser med mycket ojämna mellanrum, och blir alltid lika ledsen och förundrad.
Som jag förstått det är du präst(kandidat?) i svenska kyrkan, men den tro och de åsikter du låter bloggen spegla är för mej inte den svenska kyrkan lär. Gång på gång proklamerar du katolicismen och din avoga inställning mot SvK är svår att undgå. Den enda fråga jag har till dej är helt enkelt varför du inte konverterar? Vore det inte så mycket enklare att slippa slåss i omöjlig motvind om du faktiskt lämnade SvK? Uppenbarligen får du/ni ju inte gehör för era åsikter här, vilket kanske inte är så konstigt. Vi är ju inte katoliker.

Jag skulle uppskatta att inte bli bemött med den arrogans som är vanligt förekommande här gentemot oliktänkande, och väljer, till skillnad från majoriteten, att inte vara anonym. Jag står för min fråga och åsikt och hoppas du väljer att besvara min fråga med respekt.

/ Thérèse

KYRKLIGA BETRAKTELSER sa...

Då vill jag med all respekt hänvisa till dagens inlägg. Vi har alltid haft hemortsrätt i Svenska kyrkan. Jag blir ledsen för att du vill kasta ut mig... med all respekt.

KYRKLIGA BETRAKTELSER sa...

Jag är inte avogt inställd till Svenska kyrkan, jag älskar henne. Men jag är avogt inställd till de världsliga makter som ockuperar henne. Att inte vilja vara katolik är att ställa sig utanför Kristi kyrka: kyrkan måste vara katolsk.

Du kan alltid kolla wikipedia för att se vad ordet betyder... detta var ett tips och inte uttryck för arrogans.

Thérèse sa...

Tack för svar och tips, men ordkunskap brukar jag klara fint.

Jag vill betona att jag på intet sätt önskar slänga ut dej ur SvK, jag ställde en fråga som jag med anledning av din blogg anser högst relevant. Vilket samfund du tillhör eller vill bekänna är inte min sak. Min fråga grundar sej bara på det jag tolkade som avoghet men som enligt dej själv hör samman med det att kyrkan är både galen och sjuk.

Om kyrkan ska vara katolsk i betydelsen allmän blir ju den spontana frågan hur det ska gå till om hon inte alla ryms och hon inte kan hålla sej till grundläggande mänskliga rättigheter. Dessutom kan jag fortfarande inte tolka din mening att vilja vara katolik - syftar du då till viljan att vara bekännande katolik till skillnad mot protestant/lutheran, eller syftar du även här till en önskan att vilja vara "allmän"?

Återigen, tack för svar.

KYRKLIGA BETRAKTELSER sa...

Om du kollar bloggens tidigare inlägg, om du orkar, så ser du varför jag anser att jag kan vara katolik och en del av Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har funnits i Sverige sedan Sigfrids och Ansgars dagar, som bekant, och jag menar att kyrkan därför skall bekänna sig till den hela Kristi Kyrka hon tillhör.

Med allmännelig menas naturligtvis inte att "allt" skall rymmas i kyrkan. Kristendomen är en lära med en lösning för hur vi skall komma till Gud, till frälsning. Om du slår upp din Bibel och läser har vi tydliga anvisningar om att vi inte kan bli saliga via andra vägar. Om du särskilt slår upp 1 Johannesbrevet, som man gärna citerat i denna "debatt" inser du snart att kristendom är något annat än ett anpassande till den hedniska världen!

Som katolik vill man tro det som trots över allt, av alla och i alla tider: dvs det som trots inom den Heliga Katolska och Apostoliska kyrkan. Inte i buddhatemplet och bland läderpiskorna i Pridetåget och bordellerna i Rom...

Mäster Abraham sa...

Jag har ingen anledning att ta skribenterna på Kyrkliga betraktelser i försvar i den fråga som Therese väcker men jag känner för att göra det ändå.

Svenska kyrkan är en demokratisk, evangelisk luthersk och episkopal folkkyrka. Vad som menas med att kyrkan är evangelisk-luthersk är att den håller fast vid en viss bekännelse. Detta är vad lagen och kyrkoordningen stipulerar. Den som bryter mot den borgerliga lagen gör synd. Den som vill sätter sig över lagen genom att upphäva kyrkans lära gör därför också synd. Det är vad kyrkomötet gör och har gjort. Vore man renhåriga skulle man konstaterat att det var staten som ägde frågan.

Det är märkligt att de som kritiserar andra för att avvika från kyrkans lära och ordningar (bl.a. vad gäller frågan om prästämbetet och HBTQ frågor)
bara hänvisar till Svenska kyrkans lära för att bryta ner densamma.

Hur ofta har vi inte fått höra följande skitargumentet. I vår kyrkans lära är äktenskapet inte är ett sakrament. Därför kan vi frångå vad Skriften och bekännelsen säger om äktenskapet som en förening mellan man och kvinna. Allt annat är olutherskt.

Om nu läran inte spelar någon roll då saknar den helt sin plats i diskussionen. Om det inte rör sig om en ren demagogik.

När de stiftschefer som förespråkar den gångna veckans beslut hänför de äktenskapet till lagens tredje bruk. Detta bruk i den omvändes liv påstås vara en oluthersk tanke.

Detta är så sjukt oinitierat att de inte ens kan ha öppnat bekännelseskrifterna. "Sålunda är och förblir lagen både för de botfärdiga och de obotfärdiga, både för de pånyttfödda och de icke pånyttfödda en och samma lag, nämligen Guds oföränderliga vilja. Skillnaden, vad beträffar lydnaden för lagen, föreligger endast hos människorna. Den människa, som ännu icke är pånyttfödd (liksom den pånyttfödde till sin köttsliga sida), gör endast av tvång och motvilligt, vad lagen kräver av henne. Den troende människan åter gör, i den mån hon är pånyttfödd, utan tvång och med villig håg det, som intet lagens hot någonsin kan framtvinga hos henne."

http://www.logosmappen.net/bekskrifter/kf/kf_ep06.html

Luther och bekännelsen används bara som ett bräckjärn för att bryta ner desamma.

Om skribenterna på Kyrkliga betraktelser vill förrändra Svenska kyrkans lära får de göra det på demokratisk väg om de inte vill synda. Om de vill ta bort hela eller delar av det evangelisk-lutherska arvet så får de för den borgerliga lagens skull göra det genom ett riksdagsbeslut eller på annat sätt inom de ramar lagen tillåter.

Vad de tycker om den nuvarande politiken kan inte ta ifrån dem hemortsrätten i den juridiska strukturen som kallas Svenska kyrkan. Hur hade det varit om alla som var för det senaste 50 åren av förfall blivit utkastde? Med vilken rätt kvarstannade de? Med vilken rätt är de kvar idag?

Vad Skriften och Gud har att säga om saken är sedan ytterligare en djupdimension. Där har jag säker annarlunda uppfattning än både bloggens skribenter och Therese.

Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller
fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.

Karin Johansson sa...

Med all respekt Thérèse men innan man ger sig in i teologiska debatter måste man nog läsa på ämnet lite. Man kan ha en katolsk tro även utanför den romersk-katolska kyrkan. Ett väldigt välkänt exempel är anglo-katolikerna inom Church of England. Att kyrkan är "allmän" innebär inte att den skall rymma alla olika värdsliga åsikter och politiskt korrekta påfund.
Jisses! Inte konstigt att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Man behöver ju inte ens ha kristna värderingar för att företräda kyrkan. För de värderingar SvK i dag företräder är inte kristna, har aldrig varit och kommer aldrig att bli. SvK distanserar sig mer och mer från övriga kyrkor i världen. Men jag förstår mina kristna vänner som ändå väljer att stanna kvar! Man lämnar inte en sjuk mor, man hoppas på att hon ska bli frisk. Märkligt också att SvK med sin liberalteologi ändå inte lyckas locka folk till kyrkan. De församlingar i Sverige som är fulla varje söndag är nästan uteslutnde de konservativa. De må vara strikta lutheraner, katolska högkyrkliga eller romerska-katoliker. En sak har de gemensamt! Ett tydligt kristet budskap grundat på bibel och trdition och inte på politisk korrekthet!!!