2013-09-13

VÄLJ BORT POLITRUKERNA PÅ SÖNDAG!

På söndag är det alltså kyrkoval. Det har väl knappast någon av er som läser Kyrkliga Betraktelser missat. Allt sedan dagens valsystem infördes har vi sett en trend. Det är den marginella förändringen i kyrkopolitiken, den som består i att de sekulära politiska partierna förlorar mark till förmån för de oberoende grupperingarna. 

Vi har också sett en trend där några partier bytt namn och liksom börjat låtsas vara oberoende. Exemplen är många: vänsterpartister, miljöpartister, folkpartister (="fria liberaler"), kristdemokrater och nu senast moderater (="Borgerligt alternativ"). Självklart är detta steg mot rätt riktning, men det finns något som skaver: det är fortfarande sekulär ideologi som är grunden för dessa grupper. Man liksom tar in partipolitiskt käbbel in i Guds hus. Man slåss med partiboken. Några av dessa grupper, jag tänker då särskilt på kristdemokraterna och möjligen de alternativa borgarna, har en vilja att få bort rådande system i förlängningen. Det är hedersvärt. Men samtidigt är deras engagemang under sekulära ideologiska beteckningar djupt problematiska.

Samtidigt har vi partiråttorna i S och C kvar. De grupper som absolut inte kan tänka sig lösgöra kyrkan på allvar från stat och sekulärt styre. De är rädda för "vad Svenska kyrkan kan bli" om de lämnar den "åt sitt öde" (som om frikyrkorna är något större hot mot lag och ordning). För dem är det därför viktigt att ha kvar banden mellan parti och nomineringsgrupp, symboler och namn. Lite som att låtsas som om år 2000 aldrig har inträffat. 
Och till dessa två partier har nu ytterligare ett fogats: Sverigedemokraterna. Manegen krattad av deras opponenter. Alla vill de göra kyrkan till sitt redskap. Synen är densamma: kyrkan skall styras från staten och den får absolut inte ha något inflytande på samhället, och den skall användas av medlemmarna på deras villkor - när de har lust. Här är Löfven, Lööf och Åkesson rätt lika i sin retorik. (Skillnaden kan väl dock till Sd:s fördel sägas att de i alla fall tycks vilja att Svenska kyrkan borde vara mer missionerande och mer kristen än vad hon är idag. Alltid nått...)

Sedan har vi ju de helt partipolitiskt oberoende: POSK, ÖKA och Frimodig kyrka. Dessa vill samtliga få bort dagens system. Tyvärr kan väl sägas att det ser ut som om både POSK och ÖKA tycks vilja vänta med den frågan, och inte sällan allierar man sig gärna med de politiska partierna i arbetet. ÖKA sägs ju gå rätt bra hand i hand med S. Å andra sidan är ju inte det så konstigt. S har en, om de över huvud taget sysslar med teologi, en liberalteologisk (sekularistisk) hållning, vilket ju ÖKA också har. POSK är väl fortfarande att betrakta som en slags allmänsvenskkyrklig mainstream, men lite spretiga åsikter. Och Fk är de kyrkfromma. Så skall det också få se ut i en framtida Svenska kyrkan fri från partipolitik. Poängen är ju att Svenska kyrkan måste få vara kyrka och syssla med kyrkliga frågor. Då kommer teologi behöva stötas och blötas, oavsett om jag som högkyrklig personligen tycker att Svenska kyrkan redan idag borde gå i union med Rom...

En dag  kommer vändningen. Kanske inte efter en jordskredsseger där de opolitiska grupperingarna lyckas övertyga väljarna - vilket iofs inte är helt omöjligt med tanke på alla ledarsidor som idag ifrågasätter systemet. Åtminstone kommer det ske genom "naturlig avgång". Politrukerna är en åldrande skara. Engagemanget i partipolitiken minskar. Väljarna minskar också. Tilltron i samhället till de etablerade partierna minskar. Och främst av allt: "traditionsväljarna" har snart som grupp dött ut, ni vet de där: "Jag har alltid varit socialdemokrat och om de så börjar döda folk så kommer jag fortsätta vara det" (jaja). Samma grupp som ser varje val som en "demokratisk plikt". Intresset för kyrkovalet kommer inte öka, det kommer att sjunka även i fortsättningen och i slutänden blir det bara de riktigt engagerade medlemmarna kvar. Men det är långt dit...

Se därför till att skynda på den utvecklingen redan nu - och rösta på söndag! Oavsett om du är liberalteolog, stockkonservativ eller allmänt bredkyrklig, rösta på söndag. Rösta bort de oengagerade och ickekyrkgående politrukerna - och främst av allt: rösta bort detta pinsamma, ologiska, ovärdiga och dyra valsystem! 

Libertas Ecclesiae!

Inga kommentarer: