2013-09-05

BÖN FÖR ÄRKEBISKOPSVALET

Idag är det nomineringsval inför ärkebiskopsvalet i oktober då Svenska kyrkan kommer att välja en efterträdare till ärkebiskop Anders Wejryd. Vem som blir ärkebiskop är naturligtvis väldigt viktigt, inte minst vad gäller Svenska kyrkans ekumeniska - och ja - apostoliska legitimitet. Bloggen kommer naturligtvis att återkomma i ämnet; nu närmast efter valet av kandidater med en analys av de namn som presenteras.

"Be och ni skall få", säger Herren. Kyrkliga Betraktelser uppmanar därför, så här i elfte timmen, till bön för valet av ny ärkebiskop av Uppsala.


* * *


Låt oss bedja
Gud, du evige Herde, på många sätt styr du din Kyrka och råder över den i kärlek. Vi ber till dig för det stundande valet av ny ärkebiskop i Svenska kyrkan. Giv oss (goda kandidater och) en sann herde, en apostlarnas efterföljare, som vill vara en sann tjänare till dig och till Kyrkan. En ärkebiskop som i Kristi namn vill leda alla som står i hans vård. En ärkebiskop som vill troget uttolka sanningen, hängivet frambära Kyrkans offer och med säker hand leda ditt folk. Genom Jesus Kristus vår Herre. AMEN.

Jesus nåd. Maria bed.

1 kommentar:

Broder J sa...

Det känns väldigt givet att Svenska kyrkan kommer att välja en kvinnlig ärkebiskop som efterträdare till Anders Wejryd. Det vore förödande för ekumeniken både till den romerska-kyrkan och den Ortodoxa kyrkan, men likväl även till den Anglikanska kyrkan.

Jag hoppas innerligt att den Saliga Jungfruns förböner till Jesus hjälper oss i denna situation.

Påminn Dig, mildaste Jungfru Maria, att det aldrig någonsin blivit känt, att någon som tagit sin tillflykt till Dig sökt Din hjälp och anropat Dig om förbön har lämnats övergiven.
Fylld av denna förtröstan, flyr jag till Dig O jungfrurnas Jungfru, min Moder! till Dig kommer jag, inför Dig står jag, med synd och sorg.

O Moder till det Inkarnerade Ordet! ringakta inte mina böner, utan hör mig och svara mig i Din barmhärtighet. Amen."