2011-01-04

TRE "FLYING BISHOPS" GICK TILL ROM

På nyårsdagen stod det klart att de tre* anglo-katolska biskoparna John Broadhurst (f.d. biskop av Fulham tillika ordförande för Forward in Faith), Keith Newton (Richborough) och Andrew Burnham (Ebbsfleet) tillsammans med sina familjer och tre nunnor konverterat till Romersk-katolska kyrkan, genom en ceremoni i Westminster Cathedral (Londons romersk-katolska domkyrka). Redan 13 och 15 januari kommer de f.d. biskoparna omvigas till först diakoner och sedan präster i samma domkyrka. Kyrkliga Betraktelser återkommer i ämnet vid tillfälle (har en del att göra), men tills vidare publiceras denna videointervju med biskop John Broadhurst:
* Notera att en "flying bishop", eller Provincial Episcopal Visitor (PEV) som de egentligen heter, Martyn Jarret, biskop av Beverley, stannar. Utöver dessa finns också andra stifts- och hjälpbiskopar som omfattar en anglo-katolsk identitet och bekännelse. Broadhurst, Newton och Burnham kommer att ersättas av nya PEV:s.

5 kommentarer:

Rickard Lind sa...

Då de tre biskoparna nu gissningsvis gått från de 39 artiklarna som bekännelse till Katolska Kyrkans Katekes (se "Anglicanorum coetiubus" I. §5) är den intressanta frågan hur de kommer att diakon-/prästvigas? Villkorligt (sub conditione) som Graham Leonard eller ovillkorligt?

Om biskopsvigningen räknas som en högre vigning än diakon/präst, hur blir det då om en sakramentalt giltigt biskop vigs till diakon/präst ovillkorligt?

Och hur krävs det att biskoparna förhåller sig till den "Professio Fidei" (AAS 81 s. 104-106) vars kommentar (AAS 90 s. 542-551) säger att de skall försanthålla att deras tidigare vigningar är "absolutely null and utterly void" och som de enligt CIC can. 833 ska lova? Finns det något kryphål i "Anglicanorum coetibus"?

Rickard Lind sa...

Fr Hunwicke's Liturgical Notes: Apostolicae curae today
http://liturgicalnotes.blogspot.com/2010/10/apostolicae-curae-today.html

Kyrkliga Betraktelser sa...

Enligt de uppgifter jag tagit del av kommer de att vigas ovillkorligen, dvs. deras nuvarande vigningar betraktas som "null and void".

Kyrkliga Betraktelser sa...

Man kan ju undra hur de tänker kring det själva, skulle vara intressant om någon frågade hur de sett på sin tidigare ämbetutövning...

Kloster Lasse sa...

Till Kyrkliga betraktelser: jag håller helt med och sen kan man fråga sig hur man ska se på det om man tagit emot sakramenten ur deras hand. Saknar dessa värde eftersom deras vigning inte var korrekt?