2010-06-08

SALIGE JERZY - EN MARTYRPRÄST I VÅR TID

Martyrskapet är en verklighet också i vår tid. Det är lätt att vi glömmer det när vi läser om martyrerna som massakrerades på de romerska arenorna, missionerande munkar som mördades av asatroende svear, dem som hellre gick i döden än att lämna sin tro på 1500-talet, osv. Men martyrskapet är något som i allra högsta grad också sker i detta nu, idag. Vår tid är inte alls trygg, världen hatar fortfarande Kristus och förföljelserna mot hans lärjungar är en mörk, men reell sida av lärjungaskapet. I svallvågorna av en allt mer tilltagande islamisering av Mellanöstern, förföljs kristna i Irak, Egypten, Palestina, men också i Sudan och Nigeria. I turistländer med vilja till EU-inträde sker det också; i Turkiet. I förra veckan dödades t.ex. en turkisk katolsk ärkebiskop. Militant islam är inte, och har inte varit, det enda hotet mot kristna; i Indien förföljs kristna minoriteter av hinduer. Hotet kan också komma från sekulärt och särskilt ateistiskt håll: t.ex. S:t Maximilian Kolbe och andra martyrer som dog i nazismens utrotningsläger. Ett större hot i modern tid var dock den gudlösa kommunismen som skördade offer i Sovjetunionen och dess satellitstater i Östeuropa och ännu förföljer kristna i Kina och Nordkorea. Ett offer för denna ideologis förföljelse var den polske prästen fader Jerzy Popiełuszko, som saligförklarades av påven i helgen.

Den salige Jerzy (bilden) föddes 1947 i Okopy i närheten av Suchowola, i nordöstra Polen. När det polska folket i början av 1980-talet började resa sig mot den kommunistiska diktaturen, blev fader Jerzy snart en berömd predikant och företrädare för det katolska motståndet. Under undantagstillståndet som regimen införde för att kväva motståndet, anordnade F Jerzy utomhusmässor som tilldrog stora skaror människor. 1984 fick regimen nog och kidnappade och mördade F Jercy Popiełuszko. Han led martyrskapet den 19 oktober, 37 år gammal. Mördad för att ha predikat sanningen och lett folket i gudstjänst.

Även om vår situation inte är den samma, är dock F Jerzys martyrskap aktuellt även för oss, trots att ingen dör i Sverige för sin kristna tro. Men likväl blir den katolska kristna tron motarbetad och hånad både i samhälle och kyrka. Jag tänker särskilt på alla våra präster i Svenska kyrkan som motarbetas och mobbas ut för sina övertygelsers skull, för dem som får lida psykiskt för sin tros skull. Må den salige Jerzy bli en förebild för dem, så att de kan stå fasta och modigt arbeta vidare för de själar som anförtrotts dem.
Salige Jerzy be för oss. Be för goda, modiga och trogna präster i hela Kristi Kyrka. Amen.

Inga kommentarer: