2010-06-10

OM PÅVENS CEREMONIMÄSTARE

Monsignor Guido Marini är påvens ceremonimästare.* En tjänst han tillträdde 2007 och som efterträdare till den mer liturgiskt-modernistiskt inriktade Msgr Piero Marini (inte på något plan besläktad!). Sedan Marinis tillträde har Peterskyrkans liturgi präglats av vad som brukar kallas "kontinuitetens hermeneutik", dvs. påve Benedikt XVI:s vision om att Andra vatikankonciliets reformer - läromässiga som liturgiska - skall tolkas i ljuset av Kyrkans tradition:


* Ceremonimästaren är en liturgisk assistent som ser till att liturgin firas på ett korrekt sätt.

3 kommentarer:

Erik Å sa...

Tack för detta!

Dock: Guido Marini tillträdde 2007, ingenting annat.

Erik sa...

2007 ska det väl vara? ;)

Kyrkliga Betraktelser sa...

Naturligtvis, slant med tangenterna... :)