2010-06-24

NY KYRKOHANDBOK

Som bekant är en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan på väg. Med tanke på det utgångsläge vår kyrka befinner sig i kan det väl redan så här kort konstateras att vad som komma skall inte kommer att bli särskilt imponerande ur en svenskkyrklig-katolsk synvinkel. Att vår kyrkoledning efter blott 24 år öht känner ett behov av ny handbok är ju i sig rätt märkligt och anmärkningsvärt. Men det är klart: "tiderna förändras ju" och teologin likaså - möjligen också Gud, påstår man ju. Vad vi har att vänta oss kan vi få en liten glimt av här och här.

Det mest oroande bör ju vara antydningen att göra synda- och trosbekännelse fakultativ, dvs möjliga att utesluta från mässans fasta ordning. I en kyrka utan främjande av bikt och tendenser till hyschande kring syndabegreppet vore ju detta minst sagt katastrofalt - och tack och lov är stiften än så länge skeptiska. Allt detta för att inte tala om den "teologiska grundprinciperna" att undvika "kyriokala och patriarkala termer", dvs benämna Gud som "Han", "Fader", "Herre", "allsmäktig" osv - en farlig väg bort från traditionell kristen tro och lära.

På dessa utkast har nu arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse reagerat. Mer om detta här. Kyrkliga Betraktelser lär återkomma!

Kristus nåd. Maria bed.

1 kommentar:

Erik T sa...

De har ju visserligen rätt i att trosbekännelse i den formen den har i Svenska kyrkan idag egentligen inte borde vara obligatorisk. Den infördes så sent som på 1000-talet och då som en sång och inte som bekännelse som vi förstår det idag. Dessutom har den aldrig varit obligatorisk eller ens påbjuden på vardagar. Det finns ju dessutom redan idag en möjlighet i handboken att sjunga en "trospsalm" istället.

Problemet ligger väl snarare i de underliggande motiven till att man vill göra trosbekännelsen fakultativ. Här torde vi finna skäl som t.ex. att man inte vill avtvinga någon av kyrkobesökarna en bekännelse av någon typ.

Om detta är det verkliga skälet till förslaget så är det desto större anledning att behålla den. Trosbekännelsen är ju i första hand en lovsång till den bekännelse som bär kyrkan och som den kristne dessutom har anslutit sig till redan vid dopet. Att ifrågasätta trosbekännelsen av detta skäl är bara märkligt. (Jag skulle kunna säga heretiskt också, men väljer att inte göra det.)