2009-06-16

"SAMKÖNADE VIGSLAR" eller "HJÄLP, ÄRKEBISKOPEN ÄR TOKIG"

Så för en vecka sedan (Kyrkliga Betraktelser ber om ursäkt för tidsglappet, jag får skylla på chocken) beslutade den s.k. Kyrkostyrelsen att man vill stödja nedbrytandet av ytterligare ett sakrament och stödja förslaget för "vigsel" mellan par av samma kön. Inte förvånande, inte oväntat, och heller inte förvånande att ärkebiskopen verkligen är tokig. Nu är det bevisat, ++ Wejryd (eller vad han nu heter) saknar viss intellektuell teologisk förmåga, jag citerar:
”i ett bibelteologiskt perspektiv är kärleksbudet för oss överordnat andra bud och förbud i Bibeln”
Här säger alltså ++Wejryd att det faktiskt finns förbud mot homosexuella handlingar i den Heliga Skrift. "För oss", säger han. Och med det: inte för alla. Svenska kyrkan (dvs Kyrkostyrelsen) har alltså rätt till egna vantolkningar utan någon som helst hänsyn till Kristi Kyrka i stort. Men förbudet finns, och det skiter han i, rent ut sagt. Det är vad ärkebiskopen faktiskt säger!

Men vad är egentligen kärleksbudet? Handlar det verkligen om den erotiska kärleken? Eller om syndernas tillåtelse? Handlar det inte om kärlek till medmänniskorna, att vilja dem allt gott. Dvs. att tillsammans med dem få vandra in i Guds rike. Här glömmer Wejryd något, han glömmer att det finns en dom, då vi alla skall göra räkning för våra gärningar. Och här är det Kyrkans ansvar att leda folk till frälsning. Synd finns, let's face it... och att hjälpa varandra att leva ett gott kristet liv, det är sann medmänsklighet och kärlek!

Vi måste verkligen få ordning på Svenska kyrkan igen, göra henne till en Kyrka som leder människor till frälsning, inte en Kyrka som spottar på Kristus och ersätter Kristus med något annat (en simpel blek kopia i rosa ludd). En Kyrka som vi kyrkokristna inte behöver skämmas för, en som vi kan älska och kalla vår Kyrka, vår Moder. Befria Svenska kyrkan! Rösta på Frimodig kyrka!

5 kommentarer:

StenHuggarn sa...

Hej!
Mycket fin blogg.

Har startat en liten smidig webbring som sammanfogar våra kristna hemsidor och bloggar! Gå med du med och sprid ditt budskap, öka även trafiken till din sida.

Webbringen heter Frälsaren.

/StenHuggarn.

http://fralsaren.blogspot.com/2009/06/fler-besokare.html

Den anonyme lutheranen sa...

Nu räknar inte den ortodoxt lutherska kyrkan äktenskapet som ett sakrament. Men det är ändock en instiftelse av Vår Herre själv, som det inte tillfaller någon människa att upphäva. Låt oss bedja för att vår kyrka i slutändan tar sitt förnuft till fånga.

KYRKLIGA BETRAKTELSER sa...

Det här är ingen "ortodoxt luthersk" blogg. Denna blogg avvisar med kraft att Svenska kyrkan är en luthersk kyrka.

Jonas sa...

Även för den ortodoxe lutheranen är äktenskapet i vart fall en handling av sakramental karaktär..

Erik Å sa...

Det mest besvärande med beslutet (eller "beslutsförslaget") är nog ändå hur beslutsgången gått. För 1,5 år sedan sade SvK att man ville reservera begreppet "äktenskap" för relationer man-kvinna. Nu vill man utvidga det. Det verkar som att SvK har mist styrförmågan. Eller i alla fall som att rorsman (vem det nu är) är lite velig.

Inte nog med detta, dock: genom svängningen har man lyckats alienera såväl förespråkarna för samkönade äktenskap (eftersom man därifrån ser det som att SvK släpats baklänges in i framtiden) liksom dess motståndare (av uppenbara skäl). Som man sa i en reklamfilm från barndomen: starkt jobbat, PG!