2008-02-06

ALLERGISKA PROTESTANTER

På bloggen En prästkandidats liv citerades några mycket intressanta rader om protestantiskt rökelsemotstånd, som ibland ger sig ut för att vara "allergi".

De flesta av oss katoliker i Svenska kyrkan får ofta höra hur våra mer protestantiskt sinnade bröder och systrar beklagar sig över hur liturgiska bruk förstelnar gudstjänsten: bugningar, knäfall, korstecken, klockringning anses vara rent onödiga och själlösa. Angående rökelse har jag till och med hört unga människor som menat att "rökelsen skymmer Gud".

Hur många av oss har inte sett hur våra mer protestantiskt sinnade bänkgrannar viftar och hostar så fort rökelsekaret (tänt eller ej) skymtar förbi?
Jag återger några tänkvärda citat från The Shape of the Christian Liturgy och Hierurgia Anglicana här nedan:

"Dr. Thos. Green, en av prebendarierna och nu (1779) dekan i Salisbury, [kan beskivas som] en petig men ändock väldigt värdig man, och en sådan som alltid drar in snus i sin näsa, protesterade mot den (= rökelsen) under förevändningen att den gav honom huvudvärk".

"Rökelsens förödande effekter på många moderna engelska protestanters kroppssystem är välkända. Märkligt nog finns det inga klagomål om sådant från 1600-talet engelska puritaner, och det var helt okänt bland antikens judar och hedningar, samt hos de första 1500 årens kristna. Dr. Thomas Green verkar vara den förste som led av detta, och förtjänar att vara välvilligt ihågkommen för det".

Ja, man kan undra varför man aldrig har hört talas om östligt ortodoxa och romerska katoliker som får allergiska symptom när rökelse används i deras gudstjänster! Har verkligen protestanter generellt större anlag för allergi?

2 kommentarer:

Z sa...

Eftersom det bland protestanter finns en hel del bokstavstroende, kan man nämna för dem att det i början av Lukasevangeliet står om tre stjärntydare som kom med rökelse som present till Jesusbarnet.

Simon sa...

Tro mig, denna allergi har spridit sig även till romerska-katoliker ;)