2008-02-14

RABBINER FORTFARANDE UPPRÖRDA

Sedan den gamla romerska (tridentinska) riten åter kan firas över hela den romersk-katolska världen utan biskopens tillstånd eller prästens medgivande, i och med påve Benedikt XVI:s Motu Proprio Summorum Pontificum från 7 juli 2007, har påskliturgins bön om judarnas omvändelse varit en het fråga. Den kritiserade bönen lyder som följer:

"Låt oss också be för [före 1955: de trolösa] judarna: att den allsmäktige Guden tar bort slöjan från deras hjärtan; så att också de bekänner vår Herre Jesus Kristus. Låt oss bedja: Allsmäktige och evige Gud, som inte heller utesluter judarna från Din nåd: hör våra böner, som vi ber för detta folks blindhet; att de genom Din sannings Ljus, som är Kristus, blir frälsta från sitt mörker. Genom samme Din Son Jesus Kristus, som lever och råder med Dig i enighet med den Helige Ande, Gud, i evigheters evighet. Amen."

Då judiska organisationer protesterat mot användandet av denna bön, svarade påven Benedikt med att ersätta den med en ny. Den lyder som följer:

"Låt oss be för judarna: Att vår Herre må upplysa deras hjärtan, så att de bekänner Jesus Kristus som hela mänsklighetens Frälsare. Låt oss bedja [knäfalla, stå upp]: Allsmäktige och evige Gud, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen, förläna nådigt att folkens hela skara inträder i Din Kyrka, så att hela Israel blir räddat. Genom Kristus vår Herre. Amen."

Innebörden är i princip den samma medan orden är omformulerade. Men idag kan vi läsa i tidningen Dagen att judiska rabbiner fortfarande är upprörda och har uttryckt missnöje över påvens nya bön. Det man särskilt oroad för är bönens rubrik "För judarnas konvertering".

Personligen kan inte jag förstå varför rabbinerna är så upprörda. Vi har olika religioner, det är väl ändå naturligt att en religion markerar sig själv som den enda sanna och att dess medlemmar vill att alla skall omfattas av denna sanning?
Vi må ha samme Gud, men vi har olika syn på vägen till frälsning. Bönen är dessutom formulerad, inte för att jäklas med det judiska folket, utan i omsorg för dem, Kyrkan vill att även de blir frälsta, och det kan människan endast bli genom Herren Jesus Kristus.

Inga kommentarer: