2007-12-06

6 DECEMBER - DEN HELIGE NIKOLAUS DAG

"Den helige Nikolaus är känd och älskad över hela den kristna världen. Han föddes under 200-talets mitt i en kristen familj i Patara i Mindre Asien, i det nuvarande Turkiet. Efter sina föräldrars död ärvde han en stor förmögenhet som han främst använde för att hjälpa de fattiga, på ett alltid mycket diskret och taktfullt sätt. Berömd är berättelsen om den utfattige fadern, som ville sälja sina tre döttrar till en kopplare, när han inte kunde ge dem en hemgift. Nikolaus fick veta detta och mitt under natten kastade han in tre kulor av guld genom ett öppet fönster. Så räddade han flickorna från ett liv i skam och fadern från livslånga samvetskval. Detta gav i många länder upphov till seden att natten före hans fest lägga små gåvor åt barnen i en strumpa.

Under en pilgrimsresa till Jerusalem överraskades båten på vilken Nikolaus färdades av en häftig storm. De förskräckta sjömännen ropade till helgonet: "Be för oss till himmelens Gud, som du dyrkar!" De blev inte besvikna. Nikolaus bad en kort bön och havet blev lugnt. Så blev han sjömännens och många hamnstäders skyddshelgon.

Omkring år 280 dog biskopen i Myra. Nikolaus var då redan så berömd, att man enhälligt valde honom till hans efterträdare. Även som biskop fortsatte han med sina kärleksgärningar. 303 började kejsaren Diokletianus en grym förföljelse mot de kristna. Nikolaus blev i kedjor förd i landsflykt. Där förkunnande han Kristus för sina medfångar, tills Konstantin den Store 313 äntligen gav Kyrkan sin frihet. Återvänd till Myra försvarade Nikolaus den sanna tron mot Arius' villoläror och deltog i konciliet i Nicea, där Arius blev dömd.

Efter det att Turkiet hade erövrats av islam, beslöt en sjörövare från Ban i södra Italien att med sina 62 sjömän rädda helgonets kvarlevor åt kristenheten. På ett äventyrligt sätt lyckades han överföra relikerna till katedralen i Bari, den 9 maj 1087."

Ur Helgonkalendern (P. Adelbert Engelhart OSB, Catholica 1995)

BÖN PÅ DEN HELIGE NIKOLAUS DAG

Kärleksfulle Gud,
vi tackar Dig för den Helige Nikolaus
som visar oss ett gott sätt att leva.

Han mättade de hungriga,
befriade de fångna,
sörjde för de behövande,
och predikade om Jesus för folket.
Gör oss modiga, kärleksfulla och starka,
så att vi, likt den Helige Nikolaus,
må älska och tjäna Dig
såsom vi hjälper dem som är i nöd,
genom Jesus Kristus vår Herre

Amen.

Inga kommentarer: