2013-02-20

EN ÖDMJUK OCH HELIG MAN

Det är med tacksamhet och vemod som Kyrkliga Betraktelser tagit del av att den helige fadern, påven Benedikt XVI, annonserat sin snara och oväntade abdikation. Så här cirka en vecka efter tillkännagivandet och lite mer än så kvar till hans avgång vill Kyrkliga Betraktelser med några korta rader härmed hylla denne ödmjuke och helige man för den inspiration och kunskap som han låtit även oss katoliker utanför hans jurisdiktion med stor tacksamhet ta del av. 

Vi kommer särskilt att minnas honom för hans liturgiska ambitioner, där vördnaden för det heliga varit ledstjärnan för det som kommer att gå till historien som den benediktinska "reformen av reformen". Här har han varit en inspiration för skaror även utanför den romerska kyrkan, även här i Sverige. Också hans vilja till kyrklig enhet är värd att nämnas, då vi särskilt tänker på den möjlighet som Benedikt XVI berett våra anglikanska trossyskon genom upprättandet av personalordinariat - även om Kyrkliga Betraktelser inte alltid hållit en okritisk ton gentemot vissa aspekter av desamma.

Bilden ovan är talande för den helighet och ödmjukhet den helige fadern - trots sitt ämbete - ständigt utstrålat under sitt pontifikat, som vore hans motto: "Se på Honom - inte på mig". Kyrkliga Betraktelser uppmanar nu sina läsare till bön för påve Benedikt XVI och för valet av ännu en värdig Petri efterträdare på Roms biskopsstol. 

Jesus nåd. Maria bed.

Inga kommentarer: