2010-01-14

KYRKKRISTNA STÄNGS UTE I ÖVERTORNEÅ

I Dagen såväl som i andra medier (naturligtvis) har man den senaste tiden rapporterat om turerna kring en komministertillsättning i Övertorneå församling. Det hela handlar om att kyrkorådet - främst med hänvisning till den sökande kvinnliga "prästen" Birgitta Pirhonens höga löneanspråk (33 000 kr/mån!) - nekat denna anställning. Vidare slant den avgående komministern Arne Hällefors med tungan och talade om "ärrade galtar" som bättre alternativ än kvinnor; må vara klumpigt men naturligtvis förvrängt på de snusförnuftiga pk-redaktionerna.

Nu har så det mediala trycket givit resultat - Pirhonen anställs som komminister. De snusförnuftiga ledarredaktörerna är inte sena med de triumferande utropen och hånet mot inomkyrkliga väckelserörelser; i detta fallet laestadianismen. På Gefle Dagblad går man så långt att man rubricerar krönikan "Kvinnomotstånd i norr" och skriver:

"Lage Ollinen, Kristedemokraterna, är med i kyrkorådet och han vill absolut inte ha en kvinna som präst.

'Jag personligen och många andra är beredda att lämna församlingen om det blir en kvinna', säger han.

Bra – gör det!"

Således skall inte bara församlingen pga medialt tryck tvingas anställa en kvinnlig komminister och därmed riskera att förlora en betydande del av sina trogna kyrkobesökare, man skall också brännmärkas och pryglas med triumfaliska hån. Att laestadianer och andra med traditionell ämbetssyn nu tvingas lämna sin församling är enligt Gefle Dagblad "bra". Gäller det också den 80-åriga laestadianska "kyrktant" som är döpt, konfirmerad, vigd och söndagligen firat gudstjänst i den tornedalska träkyrka hon i alla år betraktat som sin, och som hon nu inte längre kan gå till pga sina övertygelser om vad präst- eller (snarare:) predikoämbetet är? Är det också "bra"? Förmodligen står de sekulära krönikörerna och redaktörerna på sig; ingen skall skonas från att rätta sig i jämställdhetsledet - de skall ut och det är "bra".

Var det värt det, komminister Pirhonen?

10 kommentarer:

Populisten sa...

"De skall utesluta er ur synagogorna, ja den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram
ett offer åt Gud." (Johannes 16:2)

(Kopplingen till dagens situattion lånad från denna predikan http://www.stefanuskoinonia.org/video/arbete/apr090524.pdf)

Mäster Abraham sa...

Jag var just på prästvigning av någon som kommer verka i alternativa gudstjänstgemenskaper i laestadianområden.

Det verkar ju i vart fall finnas ett behov.

Lärjungen sa...

Vilket slag av alternativ? Beknnelsetrogen gudstjänst eller med danser och magiska stenar?

Anonym sa...

Läste just i Världen idag (artikel publicerad den 13:e) att östleastadianerna planerar att bilda eget samfund. http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=6414&Itemid=98

Inte lär en kvinnlig präst motverka denna sprickbildning.

Jag tror Lärejungen kan vara lugn eftersom jag antar att Mäster Abraham referar till den präst Missionsprovinsen vigde igår enligt sin hemsida.

Lars Flemström sa...

Gefle Dagblad är så vitt jag vet en liberal tidning. Missionsförbundarna var en gång starka i Gävle och de var liberaler /frisinnade. Nuvarande Folkpartiet-liberalerna bildades under 1930-talet genom sammanslagning av två partier, De frisinnade och Liberalerna.

Det förstnämnda hade sin väljarbas bland frikyrkliga och nykterister på landsbygden och i småstäderna, det senare bland storstädernas medelklass, däribland många ateister och sexradikaler. Dessa verkar nu vara helt dominerande bland ledarskribenterna i den liberala landsortspressen, som har ett åtminstone delvis frikyrkligt ursprung. Och Folkpartiet är störst bland svenska dagstidningar, mätt i antal tidningar och antal prenumeranter.

Frikyrkligheten i Gävle hade en gång en riksdagsman som använde sin riksdagsplats till att tillsammans med ateisterna inom fp och s bekämpa Svenska kyrkan och Svk:s traditionella ståndpunkter.

Den kristendomsfientliga liberala gruppen kom att alltmer dominerande inom det sammanslagna partiet, speciellt under Herbert Tingstens tid som chefredaktör för liberala DN. Han var från början liberal, som blev socialdemokrat i protest mot fp:s linje i monarkifrågan, och sedan folkpartist i protest mot socialdemokraternas linje i statskyrkofrågan. Tingsten var mot allt, utom svensk atombomb och svenskt NATO-medlemsskap som han var för. Han intog extrema ståndpunkter i alla frågor och tålde inga kompromisser. Hans grova antikommunism gjorde att borgerligheten hade överseende med hans egen extremism. Det var ju mitt under det kalla kriget. För Tingsten var kristendomen och kommunismen lika svåra fiender till demokrati och humanism.

Tingstens herravälde i fp, som alltså var de frikyrkokristnas traditionella politiska hemvist, var sannolikt den utlösande orsaken till att Levi Pethrus grundade KDS/kd. Kristna folkpartister varnade för att det skulle leda till att de andra partierna dränerades på kristet inflytande. Tyvärr fick de rätt. Och dessutom har ju kd nu slagit in på samma väg som fp under Tingsten-tiden.

Man ska visserligen inte underskatta den skada som socialdemokratiska ateister som Bengt Lidforss och Artur Engström (ateist och kyrkominister!) har åstadkommit, men bilden blir mycket skev, om man inte dessutom nämner borgerliga ateister och den frikyrkliga sekterism som underminerade Svenska kyrkan och sakramentsläran. Wejryd lär ha kommit ur den miljön. Det var således inte socialdemokraterna, utan borgerliga radikaler, som var mest pådrivande i kvinnoprästfrågan under 1950-talet.

Efter att under en tid efter kalla krigets slut ha varit en persona non grata i svensk politik, har Tingsten åter blivit en kultfigur inom folkpartiet - och förmodligen även inom FISK (Folkpartister i Svenska kyrkan). Det heretiska nätverket Katolsk vision leds av "katoliken" Gert Gelotte, som är ledarskribent på liberala Göteborgs-Posten.

S Wunder sa...

Må Yahwe fria oss ifrån den politiska fångenskapen i den Svenska Kyrkan. I Jesu Kristi namn.

Thérèse sa...

Nej, de som utestängs är kvinnliga präster i allmänhet och kvinnliga präster i ledande roller i synnerhet.

Sök inte upp offerrollen; den klär dig inte.

Kyrkliga Betraktelser sa...

Du besvarar inte problematiken med den laestadianska kyrktanten!

Förövrigt hur verklighetsnära är ditt påstående? Handen på hjärtat; hur många förtryckta kvinnopräster kan du räkna upp?

Jonas sa...

Det är ju uppenbart att det är bekännelsetrogna manliga OCH kvinnliga präster som utestängs..

Anonym sa...

Jag hittade just en liten uppdatering om situationen uppe i norr på Missionsprovinsens hemsida:

"Här uppe i norr har Missions­provinsen en ung präst, Anders Alapää, färdig för pastorala upp­gifter. Anders prästvigdes den 16 januari i år tillsammans med Ro­land Gustafsson. Han prästvig­des för pastoralt arbete i norra Sverige. Han har hittills kunnat försörja sig på kyrkomusikarbete och som vik. församlingspedagog i Övertorneå pastorat. Men en ny kvinnlig kyrkoherde i Pajala har intrigerat och tvingat församling­en att avsluta allt samarbete med Anders. För ögonblicket står där­för Anders helt utan försörjning. Men Herren har säkert en tydlig väg i beredskap för honom."

Det ska bli mycket intressant att se hur detta slutar. Mycket! Låt mig leka profet och gissa att det blir med tomma bänkar i SvK och med fulla hus i fristående gudstjänstgemenskaper. Det märkligaste med det kommer att vara att de ledande inom SvK kommer att se det som en seger.