2009-08-15

ISLAMISKT BÖNEUTROP ÄR INTE SOM KYRKKLOCKOR!

Idag rapporterar tidningen Dagen om att den planerade moskén i Karlskrona kommer att avstå från böneutrop från sina tilltänkta minareter. Detta efter klagomål från den islamiska församlingens blivande grannar. I vad som lätt kan tolkas som rädsla för att stämplas som "islamofobi" framhäver ordföranden för den kommunala miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona, Carl-Göran Svensson, att ingen skulle klaga om det hade handlat om kyrkklockor. Nu är det förvisso så att sådana klagomål visst förekommer på sina håll, men vad allvarligare är, är att islamiskt böneutrop (adhan) skulle inkräkta på ickemuslimers religiösa integritet. Vad som ropas ut från en minaret är inte bara "kom till bön",* utan något i situationen mycket allvarligare: nämligen Shahadah.

Vad är då "Shahadah"? På bilden till höger ser vi en beväpnad ryttare bärande på en grön fana. På denna fana syns en svart text, just denna Shahadah: den islamiska trosbekännelsen. Som motiv på fanor är denna förekommande bl.a. i Saudiarabiens nationalflagga och bland islamistiska grupperingar som Hamas, Hizb ut-Tahrir och talibanrörelsen. Denna trosbekännelse utläses som följer:


Lā 'ilāha 'illā llāha wa Muhammadun rasūlu llāhi
- vilket betyder:
Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet.

En sådan trosbekännelse är ett vittnande om den islamiska tron. Det är självklart att muslimer skall få yttra denna i ett land med religionsfrihet, men; samtidigt skulle ett utrop av denna trosbekännelse - kanske t.o.m. förstärkt med högtalare - som ekar över hustak, drar vidare över kyrktorn och kyrkogårdar inkräkta på oss ickemuslimer. Shahadah förnekar den kristna tron, den säger att ingen annan gud existerar än den gud som har Muhammed som profet!

Men en kyrkklocka inkräktar inte på andras tro och säger ingenting annat än att gudstjänsten börjar i kyrkan. Sedan är det upp till dig att gå dit om du vill och instämma i den kristna trons bekännelse.

* Utöver Shahadah utropas också ett flerfaldigt Allahu akbar ("Gud är större")och just "skynda till bön, skynda till sann framgång/frälsning" etc.

2 kommentarer:

KYRKLIGA BETRAKTELSER sa...

En kommentar nekades, eftersom detta inte är en (parti-)politisk blogg.

Per Westberg sa...

Så kan man ju tycka men nu är det ju så att religionsfrihet innebär att det allmänna, med visssa undantag, ska vara neutral till innehållet i den religiösa förkunnelsen. Både när det gäller böneutrop eller ringning i klockor är det miljölagstifningen som är avgörande. Då gäller att man ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.