2009-04-02

FÖRUTSÄGBART...

Igår, den första april, fattade Sveriges riksdag med en pinsam majoritet beslut om s.k. "könsneutrala äktenskap". Att detta sker på årets mesta skämtsamma dag är klockrent: allt är ett stort skämt. Riksdagen kör över folkmajoriteten, politrukernas avstånd från folket som valt dem blir tydlig. Allt var förutsägbart, ingen blev förvånad. Skräptidningen Metro (vem bryr sig?) konstaterar på förstasidan i triumfaliska rubriker "homosexuella får gifta sig i kyrkan". Jaså? Något sådant beslut har inte fattas av Kyrkan (Svenska, alltså) vad jag vet, men hon (Kyrkan) förväntas tydligen göra det. Alla vet att hon kommer att göra det! Svenska kyrkans förslavande ockupationsmakt med den namnlöse ärkebiskopen i bakgrunden har blivit så förutsägbar att till och med Metros B-journalister förstått.

Över rubriken kompishånglar Måååna med miniorganisationen RFSL:s vice ordförande, förutsägbart Mona! Så... "gulligt"! Nu blir det kanske mycket rikspolitik på bloggen. Men nu är det ju så pinsamt och tragiskt att kyrkopolitiken går hand i hand med rikspolitiken, t.o.m. kärnkraft motionerades det ju om i senaste Kyrkomötet! Till hösten kommer politrukmajoriteten i Kyrkomötet - som sitter på 2005 års mandat - med största sannolikhet fatta beslut mot avsägande av den tvingande vigselrätten; man kommer alltså att köra över majoriteten av biskopar och domkapitel. Sedan kommer man att vilja ha en vigselordning för homosexuella. Sådana beslut är oroande, men dessa går att riva upp. Det är därför viktigt att just du hjälper till att rösta bort det politiska systemet och röstar på Frimodig kyrka! Befria Svenska kyrkan!!

Inga kommentarer: