2014-06-16

SEDE VACANTE

"Sätet är ledigt" brukar det heta när en biskop har avgått (antingen genom pensionering, döden eller av annat skäl) och ingen ny ännu har tillträtt; på latin heter det "sede vacante". En sådan tid kan också gå under benämningen "interregnum". Antingen kan det vara en kortare eller längre tid. Tillståndet kan också vara så långt att det i praktiken betraktas som permanent. Inom Romersk-katolska kyrkan finns grupper (som förvisso lever schismatiskt) som av konspiratoriska skäl anser att det inte finns någon legitim påve efter Johannes XXIII (vissa menar att inte ens han var legitim). Dessa brukar benämnas "sedevakantister" då de hävdar att den apostoliska tronen är tom, vakant.
 
Idag vaknade vi upp till en annan Svenska kyrkan. En kyrka som har brutit kedjan. Vi har inte längre någon ärkebiskop i apostolisk mening på Uppsala ärkesäte. Den hittills obrutna succession som överlevde reformationen är bruten i och med att Antje Jackelén har tillträtt som "ärkebiskop". Det kan anses drastiskt, men det måste sägas. Det är vår nya verklighet. Vi kan inte från en katolsk synvinkel mena att hon är en giltig ärkebiskop då kyrkans ämbete av apostolisk sed är förbehållet mannen.
 
Vad det däremot inte innebär, är att de andra biskoparna plötsligt också skulle vara ogiltiga. Vissa stift har än så länge giltig succession. Men en förändring kommer dock att ske gradvis över en längre period. Vi får helt enkelt se vad som händer under och efter de kommande 6-8 åren vi har framför oss, innan vi helt kan avskriva Svenska kyrkan apostolisk legitimitet. Därför är situationen ännu inget totalt mörker och ännu finns chans till återvändo och restauration. Nu gäller det för var och en av oss att vara uthålliga i bönen och lyssna till Guds ledning:
 
Jesus nåd. Maria bed.

3 kommentarer:

Gunnar Andersson sa...

Broder!

Gott att höra att du tänker på samma sätt som jag och säkert många andra, att vi nu står inför en sedesvakans på ärkestolen. Vi förenas i bön för vår arma kyrka!

Peter sa...

Varför skulle sedesvakansen vara större nu för Antje är ärkebiskop? Är det värre med en kvinnlig heretisk ärkebiskop än en manlig heretiker? Eller menar du att de heresier som Anders Wejryd och KG Hammar stått för skulle vara mindre farliga än Antjes?

Johannes sa...

Inom Svenska kyrkan finns det visst präster (som förvisso lever schismatiskt) som av konspiratoriska skäl anser att det inte finns någon legitim ärkebiskop efter Anders Wejryd.

En katolsk synvinkel är för övrigt att det inte funnits en ärkebiskop i Uppsala sedan reformationen.