2013-08-30

KYRKOVAL IGEN...

Om lite drygt två veckor stundar ytterligare ett kyrkoval, då den "demokratiska" aspekten av Svenska kyrkan skall försöka legitimeras med ungefär lite över tio procent av medlemmarnas röster. Som vanligt kommer med största sannolikhet de sekulära politiska partierna ytterligare en gång cementera sin majoritet på riksplanet och i stiften (vilket också SPT konstaterar i en krönika nyligen). Om trenden från tidigare år håller i sig, kommer vi dock att få se en marginell ökning för de olika (och mer eller mindre) opolitiska grupperna i kyrkomötet: Frimodig kyrka, ÖKA och POSK. Partierna däremot tappar allt mer mark. Sakta men säkert kommer med stor sannolikhet partiernas maktmonopol vara historia - men troligen kommer det att ta lång tid.

Det finns dock ett undantag denna gång. Undantaget heter Sverigedemokraterna (som inom Svk kallar sig Fädernas kyrka). Att dessa mobiliserar inför valet är uppenbart. Med en väljarbas på 10-15% i den sekulära politiken kommer en fortsatt politisk närvaro i kyrkan också innebära ett större inflytande från Sd:s sida. Deras mobilisering ser man också tydligt om man tar sig en titt på alternativ media, där många kommentarer argumenterar för att "straffa" Svenska kyrkans "antinationella" och "liberala/socialistiska" ledning. Frågan är vad ett Sd-inflytande skulle betyda för Svenska kyrkan. Sd betecknar ju sig som ett nationalistiskt och socialkonservativt parti. Däremot kan ju noteras att man likt de andra partierna är i princip sekulära i sina kyrkopolitiska prioriteringar: när miljöpartister snackar kyrkans miljöarbete, sossarna vill kasta ut oliktänkande, centerpartisterna vill ...(?), vill sverigedemokraterna stärka Svenska kyrkans svenskhet, "traditioner" och kulturansvar.

Svårare att utröna är vad Sd tycker om ekumenik, gudstjänster, mission och evangelisation. Inte särskilt mycket tycks det. Man skriver: 

– Utvecklingen som pågår där kyrkan ger avkall på sina traditioner och tonar ned sin kristna identitet måste upphöra.. [sic] Vi vill inte se en kyrka som understödjer islams frammarsch i Sverige. Vi vill inte se en kyrka som bidrar till fortsatt upplösning av normer och traditionella gemenskaper. Vår vision är istället en bred och offensiv folkkyrka där det kristna budskapet ska få i centrum för all verksamhet. En kyrka som bejakar sin roll att förvalta vårt kristna kulturarv. En kyrka som i det internationella arbetet stödjer förföljda kristna samtidigt som man i högre grad prioriterar de behov som finns på hemmaplan bland exempelvis äldre, sjuka och hemlösa. En kyrka som står upp för barnen, familjen och äktenskapet. Vår vision är en kyrka som kan hitta nya arbets och kommunikationsformer utan att för den skull göra avkall på sina värden, sin värdighet eller traditioner. Kort sagt; en kyrka i tiden, men inte av tiden.
Mycket av det som sägs är lätt att instämma i. Samtidigt infinner sig frågor. Vad betyder egentligen "traditioner"? Vad menar man med en "bred" kyrka? Vad innebär det att som kyrka i det internationella arbetet stödja "förföljda kristna" på hemmaplan, när dessa befinner sig i min församling, samtidigt som man som Jimmie Åkesson vill ha en kyrka där det endast är (det) svenska som gäller? Vad har man för ecklisiologisk syn, är Svenska kyrkan en storhet i sig själv ("skönast bland samfund på jorden") eller tillhör vi ett större, universellt sammanhang?

Även  om mycket låter bra för en klassiskt kristen troende i Svenska kyrkan infinner sig den yttersta frågan här liksom i fallet med (de "politiskt obundna") Kristdemokraterna, varför cementera politiken i kyrkan? Borde inte konservativa kyrkoväljare inse att politiken måste bort, att Kyrkan måste befrias från sekularistiska krafter. Och då finns bara ett verkligt alternativ för tillfället:BEFRIA SVENSKA KYRKAN!

2 kommentarer:

Lärjungen sa...

SD vet inte vad de pratar om. När (om) de fattar att mycket av det som de förmodligen betecknar som traditioner i själva verket är komponenter som bottnar i och återförts från det allmänkyrkliga katolska arvet får SD nog ett och annat bryderi i sina huvuden. Kanske blir deras svar i såna fall att eftersträva en fädernas kyrka à la luthersk 1800-talsliturgi och då knappast för Kristi skull. Men visst, låt gå för att erbjuda SD:arna lite kyrkohistorisk undervisning. Att bannlysa de bortsprungna fåren, med eller utan partibok, är väl det mest okristliga man kan göra. Vill de ända inte omvända sig får det bli deras sak och det vet vi ju tyvärr är ett ganska sannolikt scenario bland profeter med partibok i stället för bibeln.

Maconen sa...

Vad menar vi med Jesus i Centrum?

Har vi inte nog med löjliga Liturgier, och dikotomiska Teologier in idet oändliga?

För den oinvigde blir kyrkans hierarki ett eländigt och oändligt elände.

Det centrala i Kyrkan är väl ändå att acceptera skapelse berättelsen och att vörda framtiden för alla - såväl barn, vuxna som Gamla dvs Treenigheten, eller urymmet för växande från okunskap till lärande och slutligen till erfarenheten?
Självklart skall man respektera oliktänkande och HBT till viss utsträckning, men vi får inte åsidosätta målstyrningen kring det Centrala med att få ha en Trosuppfattning!

I annat fall dömmer vi ut vår egen möjlighet till strukturaliserat agerande.

Jag har funnit att den katolska kyrkan berättar i all enkelhet om detta Jesus verk, medans vår kyrka tillsammans med Evangelism pratar om Nåden och att ha en Tro.

Vadå för tro? En del tror på Tomtar osv. Våran kyrka betonar också bibel läsning, men det behöver inte alls va så.

Jag har funnit att läsning har stor betydelse för att få kunskap och visdom. Det Centrala blir att få ha en gemen TROSUPPFATTNING.

Vi har inga fog och bevis till att Jesus egentligen existerade.

Mycket av vad vi återfinner i flera Religioner verkar vara sammanvävt kring samma myter - och Kristendomen försöker vilja vara den slutgiltiga exklusiva tolkningen över något som vi egentligen inte vet ett dynga om!

I våra strävanden att göra rätt lägger vi ok på oss själva - inte minst Katolska kyrkan med starkt reglerad livstil.

Frågan blir hur vi kan ta oss ur vårt destruktiva beteende och få blicka framåt med förtroende för våra behov av att inte bara värna om, utan implimentera för en positiv hållning till växthuseffekten!

Och det gör vi inte genom att stimulera högteknologiska och snabba cykel industrier där vi skall asfaltera cykelbanor.

Det gör vi inte heller genom att dikotomiskt i det oändliga anordna Idrotts tävlingar och arrangemeng, för dem med uthållighets och prestationsrelaterad extrem hälsa. För där finns inte plats för vare sig klimatkompensation, barn, halta eller lytta - ej heller gamla för den delen. Vad man gör här är att premiera industrier som ökar på klimat och miljö förstöring!

Och till sist har vingen koll alls på vad Herren eller Herrarna som styr våra ekonomier de så kallade Illuminati, har för planer för vår lilla planet - Eller?

Det vi vet är bara att de skor sig själva och placerar i tillgångar och Skatteparadis dit ingen har insyn till och återinvesterar inte i kreativa lösningar som gagnar vare sig Proletärer, Små Företagare eller andra för den delen heller.

De vill enkom stimulera Militära apparater och myckna andra apparater de kan tjäna Mammon till!

Lokal prästerna i våra kyrkor har ofta inte tid å prata med alla inför alla inrättningar och vi som arbetar har ofta väldigt svårt hinna delta i Diakonalt arbete osv osv osv

Vi behöver en interaktiv direkt demokratisk kyrka för Sverige i Tiden, där vi kan mötas på nätet.

Erik Makonen