2013-04-26

BISKOP ACKERMAN OM DEN SALIGA JUNGFRUN MARIA

Den (svenskättade) amerikanske och anglikanske biskopen tillika ordföranden för Forward in Faith North America, Keith Ackerman SSC, argumenterar för varför också människor i de reformatoriska kyrkorna bör hålla den saliga jungfrun Maria i ära:

Del IDel II


Inga kommentarer: