2007-05-31

PRESENTATION

Så var bloggen färdigdesignad och det är dags för det första inlägget, premiärinlägget. Jag börjar med att presentera vad det är vi ser på sidan och vad denna blogg kommer att innehålla.

Rubrik

Längst upp syns en rubrik, Kyrkliga Betraktelser, för det är just det bloggen består av, det får bloggen heta tills vidare. Under denna rubrik finns en sammanfattande underrubrik om vad bloggen handlar om. Kanske är dessa ord mer specifika än vad som kommer att visa sig, kanske är de för ospecifika. Men lite enkelt är målet detta; en blogg om Kyrkan, som behandlar teologiska frågor, liturgiska bruk (och kanske missbruk?) sakral konst, arkitektur och musik - dvs de konstformer som utvecklats inom Kristi Kyrka.

Bilder

Vid sidan av rubriken syns tre helgonstatyer, dessa återfinnes på fasaden till den vackra gotiska kyrkan Maria am Gestade i Wien. Vilka statyerna föreställer har jag inte lyckats ta reda på, trots det och just därför passar det bra att dessa tre "okända" helgon får representera Kyrkan och hennes heliga - dessa som byggt upp, dött och ber för henne.
Till höger, strax under rubriken, återfinns en annan bild, vilken föreställer änglar tillbedjandes Kristus, Guds Lamm, Guds Son och själv Gud, i Lammet och i det heliga nattvardsbrödet stående på ett altare. Här representeras den heliga Liturgin, gudstjänsten, med sakramenten i centrum.

Bakgrunden

I bakgrunden, det som på engelska kallas "wrapper", dvs "tapeten", består av ett korsmönster i rött. Korset, detta kristendomens segertecken, på vilket Jesus Kristus, Gud, dog för världens synd och vilket Han besegrade i Sin uppståndelse på den tredje dagen. Den röda färgen står traditionellt för den Helige Ande och Kyrkans alla martyrer - en väldigt kyrklig färg helt enkelt.

Presentationen - en högkyrklig identitet

Under "sakramentsbilden" finns en kort presentation, samma presentation som återfinns i underrubriken ovan, men med tillägget "ur ett högkyrkligt perspektiv". Det kanske behövs en förklaring till detta: ordet "högkyrklig" är inte ursprungligen ett svenskt ord utan en direktöversättning av engelskans "high church". Den högkyrkliga rörelsen i Sverige och Svenska kyrkan har sitt ursprung i den engelska/anglikanska anglokatolska rörelsen, som utgår ur Caroline Divines och Oxfordrörelsen, på 1600- respektive 1800-talet. Rörelsen betonar nationalkyrkans katolicitet och apostolicitet, den kyrkliga traditionen, det heliga ämbetet och sakramenten. Mer om detta kan man läsa på annat håll, t.ex. på
Wikipedia, och i kommande texter på denna blogg.

Utöver allt detta finns en länklista med kyrkligt intressanta och till bloggen relevanta länkar för vidare läsning!

Välkommen så till Kyrkliga Betraktelser!

7 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för en intressant och vackert designad blogg! Då listan på högkyrkliga länkar på höger sida verkar vara mycket omfattande även geografiskt vill jag tipsa om en estnisk sida som kunde vara med: www.meiekirik.ee

Det är hemsidan för en sammanslutning som heter Societas Confessionis Augustanae, en högkyrklig organisation inom Estlands evangelisk-lutherska kyrka.

Guds välsignelse!

Rutger sa...

Behövs sannerligen en ny ventilationsplats i nätvärlden för högkyrkligt sinnade individer, även om det hela nu inte ser ut som ett egentligt debattforum, så ska det bli trevligt o hänga med vad som händer här.

KYRKLIGA BETRAKTELSER sa...

Tack för era vänliga kommentarer! Bloggen har tyvärr ej varit igång på ett tag pga att jag varit bortrest och andra praktiska orsaker, men det skall det snart bli ändring på!

Tack för den estniska länken, den kommer att publiceras så snart jag besökt sidan!

Anonym sa...

Visa hela min profil

Jag förväntade mig något annat än det jag fann, under en sådan rubrik.
Jag kan inte hitta ett endaste lite ord om vem du egentligen är. Vad heter du, var finns du i den Kristna världen i Sverige? Mer än att du antagligen är oerhört högkyrklig, om man kan tolka din blogg så.
Av vilken anledning vill du inte lämna den informationen?

KYRKLIGA BETRAKTELSER sa...

Till "anonym":

Denna blogg är fortfarande på ett uppbyggnadsstadium, därför har det inte hittills blivit så många inlägg.

Kyrkliga Betraktelser är en anonym blogg och den kommer så förbli tills vidare. Jag är tillhörig Svenska kyrkan och prästkandidat.

Fr.Laurentius sa...

Guds frid !
Ser med glädje på denna sida och känner glädje i mitt hjärta.
Håll du din identitet privat, det är ju ej viktigt för oss kristna, Gud vet vem du är det räcka så.
Frukten tala för vad träd som här växa.
Fortsätt det goda arbetet och Guds välsignelse över dig + + + Amen

Fr. Laurentius

Anonym sa...

Till Anonym !

Ja det är ävenså med Gud själv. Man möter inte alltid det man förutsätter att man skall få göra. Därför är det talande att du "anonym" förväntade dig något du ej erhöll. I denna tid av självhävdelse där alla söker visa upp sig är det skönt med någon som ej anser sig behöva göra detta. Det som är på denna blogg är mer viktigt än en ringa person. Om anonym tycker att detta är underligt, låt det då vara under-ligt. Gud är själv under-lig skall du få erfara en dag. Njut av denna anonymitet som även du begagnar dig utav, eller hur ?
Guds frid över alla som ropa efter Gud !

Anima Anonymus